27 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Xavier 783ca36935 script de generació (amb Mako) 8 years ago
Xavier cf90aadcb1 he fet les intruccions de com aprofitar el projecte i la plantilla d'exercici en blanc (nombres anglès-català) 9 years ago
Xavier 77ab0dd53c modific REAME i llev coses del qfer.txt 9 years ago
Xavier 66f12e8347 documentat el codi de cell-01-ca.html, indentant (llevat tabs) i llev coses del qfer.txt (el més important és que no usaré documentup, perquè només ho puc fer per a markdown, no amb textile) 9 years ago
Xavier e0a59dd134 NO faig el codi modular. Posar els CSS i el javascript defora, suposa que hauré d'anar a un fitxer mirant on està allò que necessit canviar. Tampoc hi ha tant de codi per si he de canviar una cosa (per exemple color dels pous), canviar-ho un per un 9 years ago
Xavier 324119e523 actualitzat qfer 9 years ago
Xavier b32ce9b6d5 afegit fer totes les imatges com a pròpies a fi de tenir tots els continguts lliures 9 years ago
Xavier 611b83c643 http://addyosmani.github.com/todomvc/ a qfer.txt 9 years ago
Xavier 29036d5dcb actualització qfer 9 years ago
Xavier 1f1537edee corregit error gramatical REAME 9 years ago
Xavier 1087fe61ed pos tots els exercicis a 'exers' 9 years ago
Xavier fb61977b54 llev coses fetes a qfer i modific REAME 9 years ago
Xavier 7d924e2a85 història -> feta 9 years ago
Xavier 97ffcb414b utilitat: documentup 9 years ago
Xavier 6e3edc3b9c canviï els colors vermell i verd per colors transparents (capa alpha) segons https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Canvas_tutorial/Basic_usage 9 years ago
Xavier 761085c1e3 5 fitxes més de la cèl·lula 9 years ago
Xavier c717277421 actualitzat qfer i canvi de nom de cel.html (ara segueix un esquema de noms) 9 years ago
Xavier 13161a03d3 afegit l'enllaç de quant a 9 years ago
Xavier a9dd55cca4 canviï els fitxers i els pos tots a ./docs/ 9 years ago
Xavier 8967d7dc09 he fet ja una branca gh-pages 9 years ago
Xavier 825769823e primera versió funcional. M'ha quedat força bé 9 years ago
Xavier 6ce91025c1 actualització de qfer.txt 9 years ago
Xavier 1e485732b9 primer èxit: se me posa en vermell 9 years ago
Xavier bb997e4cc3 link a com se faria el canvi de color 9 years ago
Xavier cfad7a1f30 retocs d'estil (CSS). Falta que canvii el color segons arrossegui -> javascript 9 years ago
Xavier 9248d972ff no tenc canvas -> basta divs 9 years ago
Xavier 64341d8546 primera versió: 29/09/2012. Encara no operativa 9 years ago