Substàncies perilloses (cancerígenes, alergèniques, altres malalties) i substàncies segures presents als aliments i als productes industrials
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Xavier 080d244c77 idees per a coses a fer 8 years ago
.gitignore README.md + gitignore 8 years ago
Qfer.md idees per a coses a fer 8 years ago
README.md enllaços al document en si 8 years ago
alerg.pdf alerg.{pdf, tex}: versió 1.4 8 years ago
alerg.tex alerg.{pdf, tex}: versió 1.4 8 years ago

README.md

Substàncies perilloses

El projecte substancies-perilloses preten fer una llista de les principals substàncies perjudicials (cancerígenes, alergèniques, que provoquen altres malalties), les quals estan presents als aliments i als productes industrials. I també incloure en aquesta llista les substàncies que no són nocives.

Podeu descarregar la llista en format carnet aquí (pdf). Podeu imprimir-la i plastificar-la per a dur-la a la cartera. D'aquesta manera podreu mirar en qualsevol lloc si un producte té substàncies perilloses o no.

Teniu el codi font aquí d'açà (ConTeXt).

Llicència

Llicència de Creative Commons
Substàncies Perilloses de somenxavier està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
Creat a partir d'una obra disponible a https://github.com/somenxavier/substancies-perilloses

Exclusió de responsabilitat

THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE PRODUCT OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE PRODUCT.

Versió

La versió d'aquest projecte segueix les convencions de la versió semàntica: una versió té tres nombres x.y.z. En el nostre cas:

  • x indica que hem incorporat o esborrat substàncies
  • y indica que hem canviat el format de com es mostren les substàncies
  • z indica canvis menors (ortografia, etc.)

Si z no apareix, es suposa que és igual a 0

Eines utilitzades