Commit Graph

 • a1d7a030a3 -> README.md gh-pages Xavier B. 2018-07-25 15:05:55 +0000
 • 90c2a3f3bd Instructions.textile -> Instructions.md master Xavier B. 2018-07-25 15:04:18 +0000
 • a99d09beca Actualizar 'docs/Història.md' Xavier B. 2018-07-25 15:02:35 +0000
 • 934ea985e7 Actualizar 'docs/Història.md' Xavier B. 2018-07-25 15:02:22 +0000
 • 65b15fe779 Actualizar 'docs/Agraïments.md' Xavier B. 2018-07-25 14:50:13 +0000
 • 4efa2f8891 README.textile -> README.md Xavier B. 2018-07-25 14:47:53 +0000
 • 996ba43bce LICENSE.textile -> LICENSE.md Xavier B. 2018-07-25 14:39:52 +0000
 • 783ca36935 script de generació (amb Mako) Xavier 2013-05-30 17:28:17 +0200
 • 8ef569f088 llevat stathat Xavier 2012-12-10 16:23:25 +0100
 • 052a139ed2 stathat test 2 Xavier 2012-11-02 21:43:29 +0100
 • 21c135e901 stathat test Xavier 2012-11-02 21:37:51 +0100
 • 29852d8bfe add mixpanel code to all worthy pages Xavier 2012-10-10 15:54:02 +0200
 • 243fb0a74f mixpanel.com test Xavier 2012-10-09 22:48:28 +0200
 • c8472e7ed1 mixpanel stats Xavier 2012-10-09 22:38:52 +0200
 • c44428cbba fix typo Xavier 2012-10-09 22:16:13 +0200
 • 8e02cc0954 afegit todo com a còpia en anglès de qfer Xavier 2012-10-09 22:03:28 +0200
 • 29c7cbc704 README -> correcció d'errades ortogràfiques i nota sobre que m'adverteixin de les errades Xavier 2012-10-09 21:36:45 +0200
 • dc1ee8d087 typo Xavier 2012-10-09 21:27:24 +0200
 • a7fc9a8bdc about -> contact Xavier 2012-10-09 21:22:18 +0200
 • 3a72e2e04a leave gaug.es stat tool because it expires... I only leave getclick. I only put getclick in index.html and not in all places because I just want to know a estimate numbers of visitors Xavier 2012-10-09 20:57:43 +0200
 • dcebbea34a posat l'enllaç a plantilla Xavier 2012-10-06 19:28:40 +0200
 • c71245360a pos <pre><code> per tot a Instructions Xavier 2012-10-06 19:25:02 +0200
 • bd5c64a79e llev <pre> de Instructions -> pos <pre><code> Xavier 2012-10-06 19:23:00 +0200
 • 59ab9da471 llev <pre> de Instructions Xavier 2012-10-06 19:21:10 +0200
 • 50d7e62ec6 pos el nom correctes de agraïments, etc. Xavier 2012-10-06 19:16:36 +0200
 • cf90aadcb1 he fet les intruccions de com aprofitar el projecte i la plantilla d'exercici en blanc (nombres anglès-català) Xavier 2012-10-06 19:09:57 +0200
 • 77ab0dd53c modific REAME i llev coses del qfer.txt Xavier 2012-10-06 18:19:47 +0200
 • 66f12e8347 documentat el codi de cell-01-ca.html, indentant (llevat tabs) i llev coses del qfer.txt (el més important és que no usaré documentup, perquè només ho puc fer per a markdown, no amb textile) Xavier 2012-10-06 18:04:34 +0200
 • e0a59dd134 NO faig el codi modular. Posar els CSS i el javascript defora, suposa que hauré d'anar a un fitxer mirant on està allò que necessit canviar. Tampoc hi ha tant de codi per si he de canviar una cosa (per exemple color dels pous), canviar-ho un per un Xavier 2012-10-06 17:46:11 +0200
 • 3433c74be5 comentari de Kahn -> idò 3 Xavier 2012-10-05 23:32:28 +0200
 • 3ca0b97676 comentari de Kahn i 2 Xavier 2012-10-05 23:30:57 +0200
 • 0a1b74bcd8 comentari de Kahn Xavier 2012-10-05 23:29:01 +0200
 • 324119e523 actualitzat qfer Xavier 2012-10-05 22:53:34 +0200
 • b32ce9b6d5 afegit fer totes les imatges com a pròpies a fi de tenir tots els continguts lliures Xavier 2012-10-05 22:42:55 +0200
 • b467695540 mirror http://repo.or.cz/w/my-drag-and-drop-kahn-academy.git Xavier 2012-10-03 22:22:27 +0200
 • 74c6081885 getclicky.com test 2 Xavier 2012-10-03 22:08:16 +0200
 • c54d8a3b78 getclicky.com test Xavier 2012-10-03 22:04:32 +0200
 • 611b83c643 http://addyosmani.github.com/todomvc/ a qfer.txt Xavier 2012-10-03 21:54:55 +0200
 • 6b510d17c3 gaug.es test Xavier 2012-10-03 21:25:14 +0200
 • 5e5d690c2f about, more Xavier 2012-10-03 21:18:31 +0200
 • ffa0eccdfc about Xavier 2012-10-03 21:16:15 +0200
 • d14a8c0cf5 carpeta 'exers' afegida Xavier 2012-10-03 21:07:40 +0200
 • 29036d5dcb actualització qfer Xavier 2012-10-03 21:03:21 +0200
 • 1f1537edee corregit error gramatical REAME Xavier 2012-10-03 20:59:44 +0200
 • 1087fe61ed pos tots els exercicis a 'exers' Xavier 2012-10-03 20:56:33 +0200
 • fb61977b54 llev coses fetes a qfer i modific REAME Xavier 2012-10-03 20:45:54 +0200
 • e16d663377 agraïments -> ok Xavier 2012-10-03 20:13:51 +0200
 • 7d924e2a85 història -> feta Xavier 2012-10-03 20:08:20 +0200
 • f358153631 canvis a about.html i menors a index.html Xavier 2012-10-03 19:26:43 +0200
 • 4c0087b422 remove google analytics Xavier 2012-10-03 19:06:04 +0200
 • dcee75d1fc google analytics Xavier 2012-10-03 18:55:34 +0200
 • 97ffcb414b utilitat: documentup Xavier 2012-10-03 16:09:33 +0200
 • 1d47f495be actualització de REAME -> estructura de directoris Xavier 2012-10-03 15:52:40 +0200
 • 008172aed1 algunes modificacions al README Xavier 2012-10-03 15:46:29 +0200
 • 2455c873a2 alpha layout -> transparent green and red colors Xavier 2012-10-03 11:43:15 +0200
 • 6e3edc3b9c canviï els colors vermell i verd per colors transparents (capa alpha) segons https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Canvas_tutorial/Basic_usage Xavier 2012-10-03 11:40:26 +0200
 • 801e5f0c51 fix typo Xavier 2012-10-02 21:26:26 +0200
 • 441b4a9fd4 fix typo (space) Xavier 2012-10-02 21:24:23 +0200
 • 51a5179b7f footer a index.html Xavier 2012-10-02 21:20:52 +0200
 • 798f8f1719 put new exercises in index.html and remove old exercise Xavier 2012-10-02 21:10:55 +0200
 • 09250ccadd promoted 5 exercises Xavier 2012-10-02 21:04:42 +0200
 • 761085c1e3 5 fitxes més de la cèl·lula Xavier 2012-10-02 21:02:44 +0200
 • ab8de33383 llicència sense <pre> Xavier 2012-10-02 17:49:56 +0200
 • c717277421 actualitzat qfer i canvi de nom de cel.html (ara segueix un esquema de noms) Xavier 2012-10-02 17:45:44 +0200
 • ac505f5a90 canvi de nom: .txt a .textile Xavier 2012-10-02 17:29:23 +0200
 • 4365315fb6 corregit error gramatical de textile Xavier 2012-10-02 17:27:40 +0200
 • 13161a03d3 afegit l'enllaç de quant a Xavier 2012-10-02 17:26:39 +0200
 • 0e3e69d54c afegit quant-a (preliminar) Xavier 2012-10-02 17:20:32 +0200
 • 7d2f7a0b0c canvi de peu de pàgina Xavier 2012-10-02 17:15:11 +0200
 • a9dd55cca4 canviï els fitxers i els pos tots a ./docs/ Xavier 2012-10-02 16:53:50 +0200
 • af5c1d9e04 pos els enllaços a les branques master i gh-pages a README Xavier 2012-10-01 23:10:44 +0200
 • 53015470ce pos quote a la llicència en si Xavier 2012-10-01 23:03:29 +0200
 • 793d3906c9 enllaços a les llicències Xavier 2012-10-01 22:58:46 +0200
 • 86c124a7a5 afegida llicència MIT per al software Xavier 2012-10-01 22:56:28 +0200
 • f1e79b0d3e Historia-i-agraïments.textile-> Història-i-agraïments.textile Xavier 2012-10-01 22:19:42 +0200
 • 5b19caca40 README + afegeix Història-i-agraïments.textile Xavier 2012-10-01 22:17:49 +0200
 • fa7b6a2f12 acalareix coses en el README Xavier 2012-10-01 22:13:38 +0200
 • cee0f59112 put commentary of gh-branch Xavier 2012-09-30 21:56:07 +0200
 • 1503380ed5 llev la font de google Rosario i pos el link a gh-pages de github al títol Xavier 2012-09-30 20:40:28 +0200
 • 7cb70fa8b8 put sorttable.js Xavier 2012-09-30 20:37:29 +0200
 • 8a1950dd7e typo of index.html title Xavier 2012-09-30 20:35:54 +0200
 • 6a85a1969a leave rosario font requisites Xavier 2012-09-30 20:33:43 +0200
 • 72a3814e95 index.html -> change wrong contents Xavier 2012-09-30 20:30:48 +0200
 • 19c1171bb6 fix typo in index.html Xavier 2012-09-30 20:26:20 +0200
 • 27ea95a4eb fix typo in README Xavier 2012-09-30 20:24:17 +0200
 • 9cdc44d15b fix typo in a href Xavier 2012-09-30 20:19:45 +0200
 • 8967d7dc09 he fet ja una branca gh-pages Xavier 2012-09-30 20:15:05 +0200
 • f03e3aeeb4 change default layout (CSS) and 01-cell promoted to worthy exercises Xavier 2012-09-30 20:14:01 +0200
 • 825769823e primera versió funcional. M'ha quedat força bé Xavier 2012-09-30 19:57:17 +0200
 • 194783677a Create gh-pages branch via GitHub Xavier 2012-09-30 10:57:04 -0700
 • 6ce91025c1 actualització de qfer.txt Xavier 2012-09-30 19:01:37 +0200
 • 9a56cfc571 llev comentari Xavier 2012-09-30 18:56:55 +0200
 • 02f4d7067e èxit: se me posa en verd també Xavier 2012-09-30 18:55:04 +0200
 • 1e485732b9 primer èxit: se me posa en vermell Xavier 2012-09-30 18:41:45 +0200
 • bb997e4cc3 link a com se faria el canvi de color Xavier 2012-09-30 18:13:59 +0200
 • 4bab40b083 README Xavier 2012-09-30 18:05:04 +0200
 • cfad7a1f30 retocs d'estil (CSS). Falta que canvii el color segons arrossegui -> javascript Xavier 2012-09-30 18:00:54 +0200
 • 9248d972ff no tenc canvas -> basta divs Xavier 2012-09-29 22:08:42 +0200
 • 9d0dde9ca1 pos link de sources com a afegit a svg Xavier 2012-09-29 21:13:01 +0200
 • 4efebfbdf8 corregit extensió del fitxer Xavier 2012-09-29 21:11:11 +0200