Commit Graph

 • *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • | *
 • | *
 • | *
 • * |
 • * |
 • * |
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • * |
 • * |
 • | *
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • * |
 • * |
 • * |
 • | *
 • | *
 • | *
 • * |
 • | *
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • * |
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • | *
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • * |
 • | *
 • * |
 • | *
 • * |
 • /
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • a1d7a03 (gh-pages) -> README.md by Xavier B 2018-07-25 15:05:55 +0000
 • 90c2a3f (HEAD -> master) Instructions.textile -> Instructions.md by Xavier B 2018-07-25 15:04:18 +0000
 • a99d09b Actualizar 'docs/Història.md' by Xavier B 2018-07-25 15:02:35 +0000
 • 934ea98 Actualizar 'docs/Història.md' by Xavier B 2018-07-25 15:02:22 +0000
 • 65b15fe Actualizar 'docs/Agraïments.md' by Xavier B 2018-07-25 14:50:13 +0000
 • 4efa2f8 README.textile -> README.md by Xavier B 2018-07-25 14:47:53 +0000
 • 996ba43 LICENSE.textile -> LICENSE.md by Xavier B 2018-07-25 14:39:52 +0000
 • 783ca36 script de generació (amb Mako) by Xavier 2013-05-30 17:28:17 +0200
 • 8ef569f llevat stathat by Xavier 2012-12-10 16:23:25 +0100
 • 052a139 stathat test 2 by Xavier 2012-11-02 21:43:29 +0100
 • 21c135e stathat test by Xavier 2012-11-02 21:37:51 +0100
 • 29852d8 add mixpanel code to all worthy pages by Xavier 2012-10-10 15:54:02 +0200
 • 243fb0a mixpanel.com test by Xavier 2012-10-09 22:48:28 +0200
 • c8472e7 mixpanel stats by Xavier 2012-10-09 22:38:52 +0200
 • c44428c fix typo by Xavier 2012-10-09 22:16:13 +0200
 • 8e02cc0 afegit todo com a còpia en anglès de qfer by Xavier 2012-10-09 22:03:28 +0200
 • 29c7cbc README -> correcció d'errades ortogràfiques i nota sobre que m'adverteixin de les errades by Xavier 2012-10-09 21:36:45 +0200
 • dc1ee8d typo by Xavier 2012-10-09 21:27:24 +0200
 • a7fc9a8 about -> contact by Xavier 2012-10-09 21:22:18 +0200
 • 3a72e2e leave gaug.es stat tool because it expires... I only leave getclick. I only put getclick in index.html and not in all places because I just want to know a estimate numbers of visitors by Xavier 2012-10-09 20:57:43 +0200
 • dcebbea posat l'enllaç a plantilla by Xavier 2012-10-06 19:28:40 +0200
 • c712453 pos <pre><code> per tot a Instructions by Xavier 2012-10-06 19:25:02 +0200
 • bd5c64a llev <pre> de Instructions -> pos <pre><code> by Xavier 2012-10-06 19:23:00 +0200
 • 59ab9da llev <pre> de Instructions by Xavier 2012-10-06 19:21:10 +0200
 • 50d7e62 pos el nom correctes de agraïments, etc. by Xavier 2012-10-06 19:16:36 +0200
 • cf90aad he fet les intruccions de com aprofitar el projecte i la plantilla d'exercici en blanc (nombres anglès-català) by Xavier 2012-10-06 19:09:57 +0200
 • 77ab0dd modific REAME i llev coses del qfer.txt by Xavier 2012-10-06 18:19:47 +0200
 • 66f12e8 documentat el codi de cell-01-ca.html, indentant (llevat tabs) i llev coses del qfer.txt (el més important és que no usaré documentup, perquè només ho puc fer per a markdown, no amb textile) by Xavier 2012-10-06 18:04:34 +0200
 • e0a59dd NO faig el codi modular. Posar els CSS i el javascript defora, suposa que hauré d'anar a un fitxer mirant on està allò que necessit canviar. Tampoc hi ha tant de codi per si he de canviar una cosa (per exemple color dels pous), canviar-ho un per un by Xavier 2012-10-06 17:46:11 +0200
 • 3433c74 comentari de Kahn -> idò 3 by Xavier 2012-10-05 23:32:28 +0200
 • 3ca0b97 comentari de Kahn i 2 by Xavier 2012-10-05 23:30:57 +0200
 • 0a1b74b comentari de Kahn by Xavier 2012-10-05 23:29:01 +0200
 • 324119e actualitzat qfer by Xavier 2012-10-05 22:53:34 +0200
 • b32ce9b afegit fer totes les imatges com a pròpies a fi de tenir tots els continguts lliures by Xavier 2012-10-05 22:42:55 +0200
 • b467695 mirror http://repo.or.cz/w/my-drag-and-drop-kahn-academy.git by Xavier 2012-10-03 22:22:27 +0200
 • 74c6081 getclicky.com test 2 by Xavier 2012-10-03 22:08:16 +0200
 • c54d8a3 getclicky.com test by Xavier 2012-10-03 22:04:32 +0200
 • 611b83c http://addyosmani.github.com/todomvc/ a qfer.txt by Xavier 2012-10-03 21:54:55 +0200
 • 6b510d1 gaug.es test by Xavier 2012-10-03 21:25:14 +0200
 • 5e5d690 about, more by Xavier 2012-10-03 21:18:31 +0200
 • ffa0ecc about by Xavier 2012-10-03 21:16:15 +0200
 • d14a8c0 carpeta 'exers' afegida by Xavier 2012-10-03 21:07:40 +0200
 • 29036d5 actualització qfer by Xavier 2012-10-03 21:03:21 +0200
 • 1f1537e corregit error gramatical REAME by Xavier 2012-10-03 20:59:44 +0200
 • 1087fe6 pos tots els exercicis a 'exers' by Xavier 2012-10-03 20:56:33 +0200
 • fb61977 llev coses fetes a qfer i modific REAME by Xavier 2012-10-03 20:45:54 +0200
 • e16d663 agraïments -> ok by Xavier 2012-10-03 20:13:51 +0200
 • 7d924e2 història -> feta by Xavier 2012-10-03 20:08:20 +0200
 • f358153 canvis a about.html i menors a index.html by Xavier 2012-10-03 19:26:43 +0200
 • 4c0087b remove google analytics by Xavier 2012-10-03 19:06:04 +0200
 • dcee75d google analytics by Xavier 2012-10-03 18:55:34 +0200
 • 97ffcb4 utilitat: documentup by Xavier 2012-10-03 16:09:33 +0200
 • 1d47f49 actualització de REAME -> estructura de directoris by Xavier 2012-10-03 15:52:40 +0200
 • 008172a algunes modificacions al README by Xavier 2012-10-03 15:46:29 +0200
 • 2455c87 alpha layout -> transparent green and red colors by Xavier 2012-10-03 11:43:15 +0200
 • 6e3edc3 canviï els colors vermell i verd per colors transparents (capa alpha) segons https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Canvas_tutorial/Basic_usage by Xavier 2012-10-03 11:40:26 +0200
 • 801e5f0 fix typo by Xavier 2012-10-02 21:26:26 +0200
 • 441b4a9 fix typo (space) by Xavier 2012-10-02 21:24:23 +0200
 • 51a5179 footer a index.html by Xavier 2012-10-02 21:20:52 +0200
 • 798f8f1 put new exercises in index.html and remove old exercise by Xavier 2012-10-02 21:10:55 +0200
 • 09250cc promoted 5 exercises by Xavier 2012-10-02 21:04:42 +0200
 • 761085c 5 fitxes més de la cèl·lula by Xavier 2012-10-02 21:02:44 +0200
 • ab8de33 llicència sense <pre> by Xavier 2012-10-02 17:49:56 +0200
 • c717277 actualitzat qfer i canvi de nom de cel.html (ara segueix un esquema de noms) by Xavier 2012-10-02 17:45:44 +0200
 • ac505f5 canvi de nom: .txt a .textile by Xavier 2012-10-02 17:29:23 +0200
 • 4365315 corregit error gramatical de textile by Xavier 2012-10-02 17:27:40 +0200
 • 13161a0 afegit l'enllaç de quant a by Xavier 2012-10-02 17:26:39 +0200
 • 0e3e69d afegit quant-a (preliminar) by Xavier 2012-10-02 17:20:32 +0200
 • 7d2f7a0 canvi de peu de pàgina by Xavier 2012-10-02 17:15:11 +0200
 • a9dd55c canviï els fitxers i els pos tots a ./docs/ by Xavier 2012-10-02 16:53:50 +0200
 • af5c1d9 pos els enllaços a les branques master i gh-pages a README by Xavier 2012-10-01 23:10:44 +0200
 • 5301547 pos quote a la llicència en si by Xavier 2012-10-01 23:03:29 +0200
 • 793d390 enllaços a les llicències by Xavier 2012-10-01 22:58:46 +0200
 • 86c124a afegida llicència MIT per al software by Xavier 2012-10-01 22:56:28 +0200
 • f1e79b0 Historia-i-agraïments.textile-> Història-i-agraïments.textile by Xavier 2012-10-01 22:19:42 +0200
 • 5b19cac README + afegeix Història-i-agraïments.textile by Xavier 2012-10-01 22:17:49 +0200
 • fa7b6a2 acalareix coses en el README by Xavier 2012-10-01 22:13:38 +0200
 • cee0f59 put commentary of gh-branch by Xavier 2012-09-30 21:56:07 +0200
 • 1503380 llev la font de google Rosario i pos el link a gh-pages de github al títol by Xavier 2012-09-30 20:40:28 +0200
 • 7cb70fa put sorttable.js by Xavier 2012-09-30 20:37:29 +0200
 • 8a1950d typo of index.html title by Xavier 2012-09-30 20:35:54 +0200
 • 6a85a19 leave rosario font requisites by Xavier 2012-09-30 20:33:43 +0200
 • 72a3814 index.html -> change wrong contents by Xavier 2012-09-30 20:30:48 +0200
 • 19c1171 fix typo in index.html by Xavier 2012-09-30 20:26:20 +0200
 • 27ea95a fix typo in README by Xavier 2012-09-30 20:24:17 +0200
 • 9cdc44d fix typo in a href by Xavier 2012-09-30 20:19:45 +0200
 • 8967d7d he fet ja una branca gh-pages by Xavier 2012-09-30 20:15:05 +0200
 • f03e3ae change default layout (CSS) and 01-cell promoted to worthy exercises by Xavier 2012-09-30 20:14:01 +0200
 • 8257698 primera versió funcional. M'ha quedat força bé by Xavier 2012-09-30 19:57:17 +0200
 • 1947836 Create gh-pages branch via GitHub by Xavier 2012-09-30 10:57:04 -0700
 • 6ce9102 actualització de qfer.txt by Xavier 2012-09-30 19:01:37 +0200
 • 9a56cfc llev comentari by Xavier 2012-09-30 18:56:55 +0200
 • 02f4d70 èxit: se me posa en verd també by Xavier 2012-09-30 18:55:04 +0200
 • 1e48573 primer èxit: se me posa en vermell by Xavier 2012-09-30 18:41:45 +0200
 • bb997e4 link a com se faria el canvi de color by Xavier 2012-09-30 18:13:59 +0200
 • 4bab40b README by Xavier 2012-09-30 18:05:04 +0200
 • cfad7a1 retocs d'estil (CSS). Falta que canvii el color segons arrossegui -> javascript by Xavier 2012-09-30 18:00:54 +0200
 • 9248d97 no tenc canvas -> basta divs by Xavier 2012-09-29 22:08:42 +0200
 • 9d0dde9 pos link de sources com a afegit a svg by Xavier 2012-09-29 21:13:01 +0200
 • 4efebfb corregit extensió del fitxer by Xavier 2012-09-29 21:11:11 +0200