3 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Xavier B. 4efa2f8891 README.textile -> README.md 2 år sedan
  Xavier 64341d8546 primera versió: 29/09/2012. Encara no operativa 7 år sedan
  Xavier 5af1a9a07f Initial commit 7 år sedan