3 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Xavier B. 4efa2f8891 README.textile -> README.md pirms 2 gadiem
  Xavier 64341d8546 primera versió: 29/09/2012. Encara no operativa pirms 7 gadiem
  Xavier 5af1a9a07f Initial commit pirms 7 gadiem