68 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. 90c2a3f3bd Instructions.textile -> Instructions.md 2 years ago
  Xavier B. a99d09beca Actualizar 'docs/Història.md' 2 years ago
  Xavier B. 934ea985e7 Actualizar 'docs/Història.md' 2 years ago
  Xavier B. 65b15fe779 Actualizar 'docs/Agraïments.md' 2 years ago
  Xavier B. 4efa2f8891 README.textile -> README.md 2 years ago
  Xavier B. 996ba43bce LICENSE.textile -> LICENSE.md 2 years ago
  Xavier 783ca36935 script de generació (amb Mako) 7 years ago
  Xavier c44428cbba fix typo 8 years ago
  Xavier 8e02cc0954 afegit todo com a còpia en anglès de qfer 8 years ago
  Xavier 29c7cbc704 README -> correcció d'errades ortogràfiques i nota sobre que m'adverteixin de les errades 8 years ago
  Xavier dcebbea34a posat l'enllaç a plantilla 8 years ago
  Xavier c71245360a pos <pre><code> per tot a Instructions 8 years ago
  Xavier bd5c64a79e llev <pre> de Instructions -> pos <pre><code> 8 years ago
  Xavier 59ab9da471 llev <pre> de Instructions 8 years ago
  Xavier 50d7e62ec6 pos el nom correctes de agraïments, etc. 8 years ago
  Xavier cf90aadcb1 he fet les intruccions de com aprofitar el projecte i la plantilla d'exercici en blanc (nombres anglès-català) 8 years ago
  Xavier 77ab0dd53c modific REAME i llev coses del qfer.txt 8 years ago
  Xavier 66f12e8347 documentat el codi de cell-01-ca.html, indentant (llevat tabs) i llev coses del qfer.txt (el més important és que no usaré documentup, perquè només ho puc fer per a markdown, no amb textile) 8 years ago
  Xavier e0a59dd134 NO faig el codi modular. Posar els CSS i el javascript defora, suposa que hauré d'anar a un fitxer mirant on està allò que necessit canviar. Tampoc hi ha tant de codi per si he de canviar una cosa (per exemple color dels pous), canviar-ho un per un 8 years ago
  Xavier 3433c74be5 comentari de Kahn -> idò 3 8 years ago
  Xavier 3ca0b97676 comentari de Kahn i 2 8 years ago
  Xavier 0a1b74bcd8 comentari de Kahn 8 years ago
  Xavier 324119e523 actualitzat qfer 8 years ago
  Xavier b32ce9b6d5 afegit fer totes les imatges com a pròpies a fi de tenir tots els continguts lliures 8 years ago
  Xavier b467695540 mirror http://repo.or.cz/w/my-drag-and-drop-kahn-academy.git 8 years ago
  Xavier 611b83c643 http://addyosmani.github.com/todomvc/ a qfer.txt 8 years ago
  Xavier 29036d5dcb actualització qfer 8 years ago
  Xavier 1f1537edee corregit error gramatical REAME 8 years ago
  Xavier 1087fe61ed pos tots els exercicis a 'exers' 8 years ago
  Xavier fb61977b54 llev coses fetes a qfer i modific REAME 8 years ago
  Xavier e16d663377 agraïments -> ok 8 years ago
  Xavier 7d924e2a85 història -> feta 8 years ago
  Xavier 97ffcb414b utilitat: documentup 8 years ago
  Xavier 1d47f495be actualització de REAME -> estructura de directoris 8 years ago
  Xavier 008172aed1 algunes modificacions al README 8 years ago
  Xavier 6e3edc3b9c canviï els colors vermell i verd per colors transparents (capa alpha) segons https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Canvas_tutorial/Basic_usage 8 years ago
  Xavier 761085c1e3 5 fitxes més de la cèl·lula 8 years ago
  Xavier ab8de33383 llicència sense <pre> 8 years ago
  Xavier c717277421 actualitzat qfer i canvi de nom de cel.html (ara segueix un esquema de noms) 8 years ago
  Xavier ac505f5a90 canvi de nom: .txt a .textile 8 years ago
  Xavier 4365315fb6 corregit error gramatical de textile 8 years ago
  Xavier 13161a03d3 afegit l'enllaç de quant a 8 years ago
  Xavier 7d2f7a0b0c canvi de peu de pàgina 8 years ago
  Xavier a9dd55cca4 canviï els fitxers i els pos tots a ./docs/ 8 years ago
  Xavier af5c1d9e04 pos els enllaços a les branques master i gh-pages a README 8 years ago
  Xavier 53015470ce pos quote a la llicència en si 8 years ago
  Xavier 793d3906c9 enllaços a les llicències 8 years ago
  Xavier 86c124a7a5 afegida llicència MIT per al software 8 years ago
  Xavier f1e79b0d3e Historia-i-agraïments.textile-> Història-i-agraïments.textile 8 years ago
  Xavier 5b19caca40 README + afegeix Història-i-agraïments.textile 8 years ago