Quellcode durchsuchen

Actualizar 'docs/Història.md'

master
Xavier B. vor 1 Jahr
Ursprung
Commit
a99d09beca
1 geänderte Dateien mit 1 neuen und 1 gelöschten Zeilen
  1. +1
    -1
      docs/Història.md

+ 1
- 1
docs/Història.md Datei anzeigen

@@ -1,4 +1,4 @@
h1. Història
# Història

En aquest document descric la història general d'aquest projecte. Simplement ho faig per a què quedi constància. Ho faré a mode de llista d'esdeviments ordenats cronològicament:Laden…
Abbrechen
Speichern