Browse Source

Actualizar 'docs/Història.md'

master
Xavier B. 2 years ago
parent
commit
a99d09beca
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      docs/Història.md

+ 1
- 1
docs/Història.md View File

@ -1,4 +1,4 @@
h1. Història
# Història
En aquest document descric la història general d'aquest projecte. Simplement ho faig per a què quedi constància. Ho faré a mode de llista d'esdeviments ordenats cronològicament:


Loading…
Cancel
Save