Quellcode durchsuchen

script de generació (amb Mako)

master
Xavier vor 7 Jahren
Ursprung
Commit
783ca36935
1 geänderte Dateien mit 2 neuen und 0 gelöschten Zeilen
  1. +2
    -0
      qfer.textile

+ 2
- 0
qfer.textile Datei anzeigen

@@ -4,6 +4,8 @@ h2. Curt termini

# fer què es llevi el color una vegada llevat el drag{i}
# fer més fitxes
# generar un script que permeti generar pàgines automàticament:
mdadkm-gen --image=my.jpg --desc='Drag and drop animals' --question1='cuc de terra' --position1='(+40,+50)'...

h2. Mitjà terminiLaden…
Abbrechen
Speichern