Procházet zdrojové kódy

script de generació (amb Mako)

master
Xavier před 7 roky
rodič
revize
783ca36935
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 0 odebrání
  1. +2
    -0
      qfer.textile

+ 2
- 0
qfer.textile Zobrazit soubor

@@ -4,6 +4,8 @@ h2. Curt termini

# fer què es llevi el color una vegada llevat el drag{i}
# fer més fitxes
# generar un script que permeti generar pàgines automàticament:
mdadkm-gen --image=my.jpg --desc='Drag and drop animals' --question1='cuc de terra' --position1='(+40,+50)'...

h2. Mitjà terminiNačítá se…
Zrušit
Uložit