Browse Source

script de generació (amb Mako)

master
Xavier 6 years ago
parent
commit
783ca36935
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
  1. 2
    0
      qfer.textile

+ 2
- 0
qfer.textile View File

@@ -4,6 +4,8 @@ h2. Curt termini
4 4
 
5 5
 # fer què es llevi el color una vegada llevat el drag{i}
6 6
 # fer més fitxes
7
+# generar un script que permeti generar pàgines automàticament:
8
+   mdadkm-gen --image=my.jpg --desc='Drag and drop animals' --question1='cuc de terra' --position1='(+40,+50)'...
7 9
 
8 10
 h2. Mitjà termini
9 11
 

Loading…
Cancel
Save