Browse Source

script de generació (amb Mako)

master
Xavier 9 years ago
parent
commit
783ca36935
  1. 2
      qfer.textile

2
qfer.textile

@ -4,6 +4,8 @@ h2. Curt termini
# fer què es llevi el color una vegada llevat el drag{i}
# fer més fitxes
# generar un script que permeti generar pàgines automàticament:
mdadkm-gen --image=my.jpg --desc='Drag and drop animals' --question1='cuc de terra' --position1='(+40,+50)'...
h2. Mitjà termini

Loading…
Cancel
Save