Browse Source

script de generació (amb Mako)

master
Xavier 8 years ago
parent
commit
783ca36935
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
  1. +2
    -0
      qfer.textile

+ 2
- 0
qfer.textile View File

@ -4,6 +4,8 @@ h2. Curt termini
# fer què es llevi el color una vegada llevat el drag{i}
# fer més fitxes
# generar un script que permeti generar pàgines automàticament:
mdadkm-gen --image=my.jpg --desc='Drag and drop animals' --question1='cuc de terra' --position1='(+40,+50)'...
h2. Mitjà termini


Loading…
Cancel
Save