Browse Source

Actualizar 'docs/Agraïments.md'

master
Xavier B. 4 years ago
parent
commit
65b15fe779
  1. 7
      docs/Agraïments.md
  2. 7
      docs/Agraïments.textile

7
docs/Agraïments.md

@ -0,0 +1,7 @@
# Agraïments
* A [w3schools](http://www.w3schools.com), sense la qual no hagués pogut aprofitar [aquest tutorial](http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_draganddrop2), que me va servir de base del meu projecte.
* A billyshall per la seva bona feina amb el [CSS minimal](http://billyshall.com/templates/minimal)
* A oreilly per [aquest tutorial](http://answers.oreilly.com/topic/1819-how-to-change-an-elements-css-properties-with-javascript/)
* A Khan Academy per no tenir els exercicis fàcils de modificar ;-) i a en Joan Miquel per a dir-me que els miràs.
* I a na Isabel per suportar les meves neures i suportar que no vengués a sopar quan ella ho fa o estàs absent fent aquest projecte mentres ella m'ensenyava el seu xal.

7
docs/Agraïments.textile

@ -1,7 +0,0 @@
h1. Agraïments
* A "w3schools":http://www.w3schools.com, sense la qual no hagués pogut aprofitar "aquest tutorial":http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_draganddrop2, que me va servir de base del meu projecte.
* A billyshall per la seva bona feina amb el "CSS minimal":http://billyshall.com/templates/minimal
* A oreilly per "aquest tutorial":http://answers.oreilly.com/topic/1819-how-to-change-an-elements-css-properties-with-javascript/
* A Khan Academy per no tenir els exercicis fàcils de modificar ;-) i a en Joan Miquel per a dir-me que els miràs.
* I a na Isabel per suportar les meves neures i suportar que no vengués a sopar quan ella ho fa o estàs absent fent aquest projecte mentres ella m'ensenyava el seu xal.
Loading…
Cancel
Save