Catalan translation of Weinbeirg Functions exploration activity. Conversation about functional dependency
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Xavier 1d614755ea README 4 lat temu
js external-libraries 4 lat temu
README.md README 4 lat temu
index.html catalan translation and some aspect tricks 4 lat temu

README.md

A catalan translation of Weinberg activity about functions: http://emwdx.github.io/functions-exploration/index.html

More info here

The license is the same as its original