Python script to automatically extract excerpts from articles
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Xavier 764fc4b368 Just import the strictly necessary things, put # 4 år sedan
README some documentation 10 år sedan
excerpt_extractor.py Just import the strictly necessary things, put # 4 år sedan

README

This is a simple script to automatically extract excerpts from articles. It 
requires BeautifulSoup.

Usage:
from excerpt_extractor import get_summary
url = "http://someurl.com/goes/here"
(title,description) = get_summary(url)

==========================================

Some examples, discussion, and comparison with the Facebook article extractor
are at http://blog.davidziegler.net/post/122176962/a-python-script-to-automatically-extract-excerpts-from

copyright: Copyright 2009 by David Ziegler
license: MIT License
website: http://github.com/dziegler/excerpt_extractor/tree/master