Què hem de fer per tenir el B2 d'anglès
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Xavier 9e427bbf9b faig neteja 8 years ago
.gitmodules llev gh-pages com a submòdul 8 years ago
LICENSE Initial commit 8 years ago
README.md wink 8 years ago

README.md

English gradestorm

Aquest repositori intenta respondre a la pregunta: "Què hem de fer per tenir el B2 d'anglès?"

Per qui està pensat aquest repositori?

Professors o mestres que facin feina a les Illes Balears

El perquè del nom

Una evolució del brainstorm però per títols 😉

Materials de consulta

Podeu trobar tota la informació al wiki.

Errors o retroacció

Si voleu informar d'un error de documentació o fer una suggerència, useu l'eina d'informe d'errors