Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Xavier B. c324075e14 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte пре 3 недеља
graphics torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra пре 4 година
paquets/qrcode versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques пре 5 година
.gitignore .gitignore -> ignorar hg пре 5 година
01-portada.tex citar de forma apropiada els autors: per ordre cronològic пре 1 месец
02-drets-d-autor.tex 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte пре 3 недеља
03-prefaci.tex alguns retocs пре 10 месеци
04-algebra-lineal.tex canvi de l'ordre de la transposadaç пре 9 месеци
05-geometria.tex Fet el gràfic del paral·lelogram (closes #16) пре 1 месец
06-analisi.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques пре 5 година
07-probabilitat.tex correcció d'errors пре 5 месеци
08-apendix.tex correcció d'error пре 9 месеци
09-bibliografia.tex fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor пре 4 година
10-solucions.tex correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials пре 6 месеци
11-examens.tex correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials пре 6 месеци
LICENSE.md Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus пре 5 година
Makefile posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors пре 9 месеци
README.md posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors пре 9 месеци
apunts.pdf 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte пре 3 недеља
apunts.tex 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte пре 3 недеља
tikz-comandes.tex quasi acabada la part abans de plans пре 4 година

README.md

Continguts

En aquest repositori trobareu el codi font dels Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys. L’objectiu d’aquests apunts és servir de guia per a aprovar la prova de Matemàtiques de l’Accés a la UIB per a majors de 25 anys.

Història

  • L’autoria de la versió inicial d’aquests apunts era d’en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.

  • L’any 2013-2014 vaig conèixer que existien aquests apunts, a través d’una alumna del CEPA Sud, i els vaig emprar a les classes d’accés a la UIB del CEPA Sud. A finals de 2014 l’autor original alliberà molt amablement els seus apunts amb llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC-BY 4.0) després d’una conversa telefònica.

  • Amb posterioritat a aquest fet, vaig crear aquest repositori i, paulatinament, he anat introduïnt el que crec que són millores.

  • Segurament existeixen, almenys, dues versions paral·leles: les del CEPA Sud, que mantenc jo, i les del CEPA Llevant, que manté en Xisco.

Autoria

L’autoria d’aquesta obra és compartida entre tots els col·laboradors d’aquest projecte.

Qualsevol persona que contribueix al projecte està d’acord tàcitament amb la llicència emprada en l’obra.

Drets d’autor

Els continguts d’aquest repositori, Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys, estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0 (CC-BY 4.0), llevat que s’hi indiqui el contrari. Això vol dir, essencialment, que podeu copiar, modificar i redistribuir l’obra sempre que en citeu de manera adequada la font i si hi heu fet algun canvi.

Descàrrega

Només heu de descarregar aquest fitxer

Més informació

Podeu consultar el wiki del projecte, on hi trobareu informació tècnica. Per exemple les versions més importants.

Si feis servir aquest manual i trobeu que es pot millor alguna cosa (segur que es pot fer!), si us plau digueu-m’ho a través del correu electrònic somenxavier@gmail.com.