Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。
Xavier B. c324075e14 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte 4週間前
graphics torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra 4年前
paquets/qrcode versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5年前
.gitignore .gitignore -> ignorar hg 5年前
01-portada.tex citar de forma apropiada els autors: per ordre cronològic 1ヶ月前
02-drets-d-autor.tex 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte 4週間前
03-prefaci.tex alguns retocs 10ヶ月前
04-algebra-lineal.tex canvi de l'ordre de la transposadaç 9ヶ月前
05-geometria.tex Fet el gràfic del paral·lelogram (closes #16) 1ヶ月前
06-analisi.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5年前
07-probabilitat.tex correcció d'errors 5ヶ月前
08-apendix.tex correcció d'error 9ヶ月前
09-bibliografia.tex fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor 4年前
10-solucions.tex correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials 7ヶ月前
11-examens.tex correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials 7ヶ月前
LICENSE.md Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5年前
Makefile posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors 9ヶ月前
README.md posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors 9ヶ月前
apunts.pdf 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte 4週間前
apunts.tex 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte 4週間前
tikz-comandes.tex quasi acabada la part abans de plans 4年前

README.md

Continguts

En aquest repositori trobareu el codi font dels Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys. L’objectiu d’aquests apunts és servir de guia per a aprovar la prova de Matemàtiques de l’Accés a la UIB per a majors de 25 anys.

Història

  • L’autoria de la versió inicial d’aquests apunts era d’en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.

  • L’any 2013-2014 vaig conèixer que existien aquests apunts, a través d’una alumna del CEPA Sud, i els vaig emprar a les classes d’accés a la UIB del CEPA Sud. A finals de 2014 l’autor original alliberà molt amablement els seus apunts amb llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC-BY 4.0) després d’una conversa telefònica.

  • Amb posterioritat a aquest fet, vaig crear aquest repositori i, paulatinament, he anat introduïnt el que crec que són millores.

  • Segurament existeixen, almenys, dues versions paral·leles: les del CEPA Sud, que mantenc jo, i les del CEPA Llevant, que manté en Xisco.

Autoria

L’autoria d’aquesta obra és compartida entre tots els col·laboradors d’aquest projecte.

Qualsevol persona que contribueix al projecte està d’acord tàcitament amb la llicència emprada en l’obra.

Drets d’autor

Els continguts d’aquest repositori, Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys, estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0 (CC-BY 4.0), llevat que s’hi indiqui el contrari. Això vol dir, essencialment, que podeu copiar, modificar i redistribuir l’obra sempre que en citeu de manera adequada la font i si hi heu fet algun canvi.

Descàrrega

Només heu de descarregar aquest fitxer

Més informació

Podeu consultar el wiki del projecte, on hi trobareu informació tècnica. Per exemple les versions més importants.

Si feis servir aquest manual i trobeu que es pot millor alguna cosa (segur que es pot fer!), si us plau digueu-m’ho a través del correu electrònic somenxavier@gmail.com.