Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Xavier B. 537e785bbd canvi de l'ordre de la transposadaç hace 1 mes
graphics torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra hace 3 años
paquets/qrcode versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques hace 5 años
.gitignore .gitignore -> ignorar hg hace 5 años
01-portada.tex Portada: actualitz el codi QR hace 3 meses
02-drets-d-autor.tex canvi de l'ordre de la transposadaç hace 1 mes
03-prefaci.tex alguns retocs hace 2 meses
04-algebra-lineal.tex canvi de l'ordre de la transposadaç hace 1 mes
05-geometria.tex Posades les solucions de Geometria; relacionat amb #9 hace 2 meses
06-analisi.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques hace 5 años
07-probabilitat.tex correcció d'errors hace 2 años
08-apendix.tex correcció d'error hace 1 mes
09-bibliografia.tex fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor hace 3 años
10-solucions.tex Posades les solucions de Matrius (parcial); relacionat amb #9 hace 2 meses
11-examens.tex posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors hace 1 mes
LICENSE.md Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus hace 5 años
Makefile posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors hace 1 mes
README.md posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors hace 1 mes
apunts.pdf canvi de l'ordre de la transposadaç hace 1 mes
apunts.tex posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors hace 1 mes
tikz-comandes.tex quasi acabada la part abans de plans hace 4 años

README.md

Continguts

En aquest repositori trobareu el codi font dels Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys. L’objectiu d’aquests apunts és servir de guia per a aprovar la prova de Matemàtiques de l’Accés a la UIB per a majors de 25 anys.

Història

  • L’autoria de la versió inicial d’aquests apunts era d’en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.

  • L’any 2013-2014 vaig conèixer que existien aquests apunts, a través d’una alumna del CEPA Sud, i els vaig emprar a les classes d’accés a la UIB del CEPA Sud. A finals de 2014 l’autor original alliberà molt amablement els seus apunts amb llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC-BY 4.0) després d’una conversa telefònica.

  • Amb posterioritat a aquest fet, vaig crear aquest repositori i, paulatinament, he anat introduïnt el que crec que són millores.

  • Segurament existeixen, almenys, dues versions paral·leles: les del CEPA Sud, que mantenc jo, i les del CEPA Llevant, que manté en Xisco.

Autoria

L’autoria d’aquesta obra és compartida entre tots els col·laboradors d’aquest projecte.

Qualsevol persona que contribueix al projecte està d’acord tàcitament amb la llicència emprada en l’obra.

Drets d’autor

Els continguts d’aquest repositori, Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys, estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0 (CC-BY 4.0), llevat que s’hi indiqui el contrari. Això vol dir, essencialment, que podeu copiar, modificar i redistribuir l’obra sempre que en citeu de manera adequada la font i si hi heu fet algun canvi.

Descàrrega

Només heu de descarregar aquest fitxer

Més informació

Podeu consultar el wiki del projecte, on hi trobareu informació tècnica. Per exemple les versions més importants.

Si feis servir aquest manual i trobeu que es pot millor alguna cosa (segur que es pot fer!), si us plau digueu-m’ho a través del correu electrònic somenxavier@gmail.com.