1 Col·laboradors
Xavier Bordoy edited this page 1 year ago

Qualsevol persona que contribueixi al codi es considera un col·laborador. Podeu veure la llista de tots els col·laboradors, aquí. D’altra banda, aquesta és la llista de col·laboradors principals:

Creative Commons License
Aquest wiki està subjecte a la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International License.