24 Canvis recents
Xavier edited this page 4 years ago

Aquí està la llista de canvis significatius, ordenada en ordre cronològic invers. Les versions seguiran l’esquema descrit a la pàgina creada específicament.

Versió 2.1

 • Revisat tot el manual

Versió 1.7.0

 • Revisat fins a Geometria tridimensional
 • Només fa falta revisar probabilitat

Versió 1.6.1.1

 • Correcció d’un error matemàtic (gràcies Xisco Sebastià)

Versió 1.6.1

 1. Revisat fins a Geometria plana

Versió 1.5

 1. Ús de GNU Make en comptes de shake.

Versió 1.4:

 1. Pos solucions parcials (ús de \autoref) a l’apèndix
 2. Revisat fins a Sistemes d’equacions (no inclòs)

Versió 1.3:

 1. Capítol dels determinants abans del de matrius #8
 2. Revisar l’ortografia i sintaxi #2
 3. Pos alguns exercicis i algunes solucions
 4. Afegida la bibliografia #17 i glosari #10
 5. Ús de la comanda \term{a} per a referir-se a un terme #21
 6. Ús de colors, negreta i lletra sense serifa per a diferenciar teoremes de definicions i exercicis #14
 7. Ús apropiat de \begintheorem{nom}

Versió 1.2

 1. Ús de shake per a compilar només si hi ha canvis
 2. Passat a LuaTeX
 3. Disseny modular: un fitxer per a cada parts
 4. Ús de polyglossia en comptes del paquet babel
 5. Personalització de títols i de les capçaleres de la pàgina (paquets fancyhdr i titlesec
 6. Ús dels elements de amsthm estrictament necessaris
 7. Posats els logos dels CEPA que usen el material i el QRcode (paquet qrcode)

Versió 1.0

 1. Afegida llicència CC-BY 4.0 als apunts (acord telefònic amb Xisco)
 2. Importació dels apunts d’en Xisco

Creative Commons License
Aquest wiki està subjecte a la llicència Creative Commons Attribution 4.0 International License.