Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

44 lines
1.7 KiB

 1. \begin{titlepage}
 2. \begin{center}
 3. \vspace*{1cm}
 4. \rule{\textwidth}{0.4pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
 5. \rule{\textwidth}{1.6pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line
 6. {\Huge \textcolor{NavyBlue}{Apunts de Matemàtiques per a l'Accés a la UIB per a majors de 25 anys}}
 7. \rule{\textwidth}{1.6pt}\vspace*{-\baselineskip}\vspace{3.2pt} % Thin horizontal line
 8. \rule{\textwidth}{0.4pt}\\[\baselineskip] % Thick horizontal line
 9. \textsc{Teoria i exercicis per a la preparació de les ``Proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears per a majors de 25 anys i menors de 40 anys'' de l'assignatura de Matemàtiques}
 10. \vfill
 11. \vspace{0.2cm}
 12. {
 13. \large
 14. \begin{tabular}{p{.45\textwidth}p{.45\textwidth}}
 15. \begin{center}
 16. Xavier Bordoy
 17. \end{center} & \begin{center}
 18. Xisco Sebastià
 19. \end{center} \\
 20. & \\
 21. \multicolumn{2}{p{.9\textwidth}}{
 22. \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col\%C2\%B7laboradors}{Col·laboradors} del projecte \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}
 23. }
 24. \end{tabular}
 25. }
 26. \vspace{2cm}
 27. \begin{flushright}
 28. \begin{tabular}{r}
 29. \parbox[t]{5cm}{
 30. \raggedleft
 31. {\sf \small Podeu llegir la versió digital}\break
 32. {\sf \small escanejant aquest codi QR}
 33. }
 34. \end{tabular}\fbox{\qrcode[height=1.4cm]{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/blob/master/apunts.pdf}}
 35. \end{flushright}
 36. \end{center}
 37. \end{titlepage}