Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

47 lines
6.1KB

 1. {\small
 2. \section*{Drets d'autor}
 3. \noindent\copyright\space \the\year\space Xavier Bordoy, Xisco Sebastià i altres \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Col\%C2\%B7laboradors}{col·laboradors} del projecte \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}{{\it Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys}}\footnote{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys}. Tots els drets reservats. Tots els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència {\em \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons}} (CC-BY 4.0), llevat que s'hi indiqui el contrari. Per veure una còpia de la llicència, visiteu
 4. \begin{center}
 5. \href{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/}{http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca}.
 6. \end{center}
 7. Això vol dir, {\em essencialment}, que podeu copiar, modificar i distribuir qualsevol part de l'obra com vulgueu, sempre que en citeu la font de manera explícita i indiqueu si hi heu fet canvis, d'acord amb els termes de la llicència.
 8. \section*{{\sl Copyrights} externs}
 9. Els següents continguts no són propis i, per tant, es distribueixen amb les seves corresponents llicències i autories:
 10. \begin{itemize}
 11. \item Els exercicis \ref{alicia-espuig-sistemes-0}, \ref{exer:espuig-sistemes-1}, \ref{exer:espuig-sistemes-2}, \ref{exer:espuig-sistemes-3}, \ref{exer:espuig-sistemes-4}, \ref{exer:espuig-punts-1}, \ref{exer:espuig-punts-2}, \ref{exer:espuig-punts-3}, \ref{exer:espuig-punts-4}, \ref{exer:espuig-punts-5}, \ref{exer:espuig-punts-6}, \ref{exer:espuig-punts-7}, \ref{exer:espuig-punts-8}, \ref{exer:espuig-1}, \ref{exer:espuig-2}, \ref{exer:espuig-3}, \ref{exer:espuig-4}, \ref{exer:espuig-5}, \ref{exer:espuig-6}, \ref{exer:espuig-7}, \ref{exer:espuig-8}, \ref{exer:espuig-9}, \ref{exer:espuig-10}, \ref{exer:espuig-11}, \ref{exer:espuig-12} i \ref{exer:espuig-13} s'han extret dels capítols {\em Sistemes de tres equacions amb tres incògnites} i {\em Vectors en el pla} del llibre {\em Curs de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques} de n'Alícia Espuig Bermell. 2009. Disponible \href{http://somenxavier.github.io/cepasud/acfgs-alicia-espuig.html}{en línia}\footnote{http://somenxavier.github.io/cepasud/acfgs-alicia-espuig.html}. Aquest material es distribueix sota llicència {\em Reconeixement NoComercial CompartirIgual 3.0 de Creative Commons} (CC-BY-NC-SA 3.0).
 12. \item La figura \ref{fig:calcul-volum-paral·lelepípede} correspon al fitxer {\em \href{https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Parallellopipedum.png}{Parallellopipedum.png}}\footnote{https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Parallellopipedum.png} el qual està extret de la Wikipedia. Alliberat al domini públic. 2007 \href{https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Svdmolen}{Gebruker Svdmolen}.
 13. \item La figura \ref{fig:vector-normal-de-pla} és una obra derivada del fitxer de Geogebra {\em \href{http://tube.geogebra.org/material/show/id/21240}{Plane with normal vector}}\footnote{http://tube.geogebra.org/material/show/id/21240} de \O{ystein} Nordvik i Stord Haugesund de la University College. 2012. El material original es distribueix sota llicència Reconeixement CompartirIgual 3.0 de Creative Commons (CC-BY-SA 3.0).
 14. \item Les figures \ref{fig:operacions-conjunts} són obres derivades del fitxer {\em \href{http://www.texample.net/tikz/examples/set-operations-illustrated-with-venn-diagrams/}{Example: Set operations illustrated with Venn diagrams}}\footnote{http://www.texample.net/tikz/examples/set-operations-illustrated-with-venn-diagrams/} de Uwe Ziegenhagen. 2010. Distribuït sota llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons (CC-BY 2.5).
 15. \end{itemize}
 16. L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponents llicències i al dret de cita i ressenya per a fins docents amparat a l'article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual de la legislació espanyola --- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d'abril de 1996. \href{http://boe.es/boe/dias/1996/04/22/pdfs/A14369-14396.pdf}{Entrada 8930} del BOE 97, de 22 d'abril de 1996.
 17. \section*{Informació del document}
 18. La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/wiki/Canvis-recents}{1.8.0-pre}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
 19. require "lualibs-os"
 20. tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1)
 21. }a}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:
 22. \begin{center}
 23. \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commit/\directlua{
 24. require "lualibs-os"
 25. tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline -n 1 | cut -c -40"))
 26. }}{\directlua{
 27. require "lualibs-os"
 28. tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline -n 1 | cut -c -40"))
 29. }}
 30. \end{center}
 31. El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades és possible que hi hagi errors --- el més probable de tipus tipogràfic o gramatical. Si en detecteu algun, si us plau, aviseu-nos pel canal que considereu més oportú:
 32. \begin{itemize}
 33. \item {\small \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}{\burl{github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}}}
 34. \item \href{mailto:somenxavier@gmail.com?subject=apunts-uib}{somenxavier@gmail.com}
 35. \end{itemize}
 36. \thispagestyle{empty}
 37. D'altra banda, si adapteu o modifiqueu aquesta obra i considereu que el canvi ha estat per a millorar-la, us agraïríem que ens ho communiquéssiu. Si el canvi fos del nostre gust, l'incorporarem a l'obra original en els mateixos termes de la llicència.
 38. }