Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Xavier bbd765e99f fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 4 years ago
figs pas de gràfics no vectorials a vectorials de Geometria 2D 5 years ago
graphics probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari 4 years ago
paquets/qrcode versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
.gitignore .gitignore -> ignorar hg 5 years ago
01-portada.tex càlcul de matriu inversa en funció d'un paràmetre com a l'examen 4 years ago
02-drets-d-autor.tex fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 4 years ago
03-prefaci.tex posada com toca la portada, els drets d'autor i el prefaci. Llev els logos (CEPA i CC) 4 years ago
04-algebra-lineal.tex correcció d'un error tipogràfic 4 years ago
05-geometria.tex correcció d'errors a Geometria 2D 4 years ago
06-analisi.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
07-probabilitat.tex fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 4 years ago
08-apendix.tex apèndixos 4 years ago
09-bibliografia.tex pos la bibliografia i intent posar el glossari #26 4 years ago
10-solucions.tex solucions als problemes d'inverses de matrius que impliquen factoritzar (tipus examen) 4 years ago
LICENSE.md Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
README.md errors ortogràfics del README 4 years ago
apunts.pdf fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 4 years ago
apunts.tex probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari 4 years ago
makefile quasi acabada la part abans de plans 4 years ago
tikz-comandes.tex quasi acabada la part abans de plans 4 years ago

README.md

Continguts

En aquest repositori trobareu el codi font dels Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys. L'objectiu d'aquests apunts és servir de guia per a aprovar la prova de Matemàtiques de l'Accés a la UIB per a majors de 25 anys.

Història

  • L'autoria de la versió inicial d'aquests apunts era d'en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.

  • L'any 2013-2014 vaig enterar-me que existien aquests apunts, a través d'una alumne del CEPA Sud, i els vaig emprar a les classes d'accés a la UIB del CEPA Sud. A finals de 2014 l'autor original alliberà molt amablement els seus apunts amb llicència CC-BY 4.0.

  • Amb posterioritat a aquest fet, vaig crear aquest repositori i, paulatinament, he anat introduïnt el que crec que són millores.

  • Segurament existeixen, almenys, dues versions paral·leles: les del CEPA Sud, que mantenc jo, i les del CEPA Llevant, que manté en Xisco.

Autoria

L'autoria d'aquesta obra és compartida entre tots els col·laboradors d'aquest projecte.

Qualsevol persona que contribueix al projecte està d'acord tàcitament amb la llicència emprada en l'obra.

Drets d'autor

Els continguts d'aquest repositori, Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys, estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari. Això vol dir, essencialment, que podeu copiar, modificar i redistribuir l'obra sempre que en citeu de manera adequada la font i si hi heu fet algun canvi.

Descàrrega

Només heu de descarregar aquest fitxer