Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Xavier a1f17a25e1 .gitignore -> ignorar hg 6 years ago
graphics Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
.gitignore .gitignore -> ignorar hg 6 years ago
APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.bak Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.pdf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
APUNTS MATES UIB MAJORS 25 ANYS FORMAT-difícil.tex Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L6KKX900.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L6KKX901.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L6KKX902.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L6KKX903.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L6KKX904.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L6KKX905.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L6KKX906.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L6KKX907.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L74WFU00.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L74WFU01.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L74WFU02.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L74WFU03.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L74WFU04.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L74WFU05.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L74WFU06.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
L74WFU07.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
LICENSE.md afegida llicència Creative Commons com a fitxer i al README.md. Autoria a README 6 years ago
LQYDMJ00.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
LQYDMK01.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
LQYDML05.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
LQYDMM06.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
LQYDMP07.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MBC3GE06.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MBC9AF08.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MBC34M05.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MBC33003.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MBC33004.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MBD1GC00.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MBDIU000.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MBFNA300.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MGH26501.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MIJAYE00.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MUB5MJ01.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MUB5O102.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MUB5P703.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MY0NRB01.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MY3TXL00.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MZRPHS00.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
MZRPQU02.bmp Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
N0UHJ200.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
N0WAIE00.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
N1CFL801.wmf Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
README.md README: llicència 6 years ago

README.md

Continguts

En aquest repositori trobareu el codi font dels Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys

Autoria

  • Xisco
  • Xavier Bordoy

Drets d'autor

Els continguts d'aquest repositori, apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys, estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.