Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Xavier 993abd8f52 Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
_shake_build Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
cc versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
figs Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
graphics Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
paquets/qrcode versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
.gitignore .gitignore -> ignorar hg 5 years ago
.hgignore versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
01-portada.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
02-drets-d-autor.tex Determinants abans de matrius #8, parcialment #2 i #10 5 years ago
03-prefaci.tex closed #6 5 years ago
04-algebra-lineal.tex Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
05-geometria.tex Afegida bibliografia (close #17) i posats la citació als exercicis corresponents 5 years ago
06-analisi.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
07-probabilitat.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
08-apendix.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
09-bibliografia.tex Posada més bibliografia #17 5 years ago
LICENSE.md Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
README.md versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
apunts.loe Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
apunts.pdf Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
apunts.tex pos marca de final de demostració al final de les solucions (closes #16), embellesc els teoremes en color i sfseries (closes #14) amb l'ajuda de thmtools i http://tex.stackexchange.com/questions/7669/bfseries-is-to-textbf-as-what-is-to-textsf 5 years ago
shaking Afegida bibliografia (close #17) i posats la citació als exercicis corresponents 5 years ago
shaking.hi versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
shaking.hs Afegida bibliografia (close #17) i posats la citació als exercicis corresponents 5 years ago
shaking.o Afegida bibliografia (close #17) i posats la citació als exercicis corresponents 5 years ago

README.md

Continguts

En aquest repositori trobareu el codi font dels Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys

Autoria

L’autoria d’aquesta obra és compartida entre tots els col·laboradors d’aquest projecte.

Qualsevol persona que contribueix el projecte està d’acord tàcitament amb la llicència emprada en l’obra.

Drets d’autor

Els continguts d’aquest repositori, Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys, estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s’hi indiqui el contrari.