Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

329 lines
10 KiB

 1. \chapter{Solucions}
 2. \section{Àlgebra lineal}
 3. \subsection{Determinants}
 4. \begin{itemize}
 5. \item[\ref{exercici:det-1}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $13$, \item $73$ \item $-12$ \item $18$ \item $-256$ \end{enumerate*}
 6. \item[\ref{exercici:det-7}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $256$ \item $-32$ \item $296$ \item $0$ \item $-200$ \end{enumerate*}
 7. \item[\ref{exercici:det-2}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $-\left\vert \begin{array}{cc}
 8. l & m \\
 9. n & p%
 10. \end{array}\right\vert = - (-13) = 13$, \item $36 \cdot \left\vert\begin{array}{cc}
 11. n & p \\
 12. l & m%
 13. \end{array}\right\vert = 36 \cdot 13 = 468$ (aplicant \autoref{nota:extraccio-factor-comu} de \autoref{seccio:propietats-dels-determinants} dues vegades i l'apartat anterior), \item $4 \cdot (-13) = -52$ (aplicant \autoref{nota:extraccio-factor-comu} de \autoref{seccio:propietats-dels-determinants}) \end{enumerate*}
 14. \item[\ref{exercici:det-3}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item sí (\autoref{item:propietat-3} de \autoref{seccio:propietats-dels-determinants}), \item sí (en els dos casos, $3 \cdot 3 \cdot \left\vert
 15. \begin{array}{cc}
 16. 1 & 2 \\
 17. 3 & 3%
 18. \end{array}
 19. \right\vert$) \item no ($3 \cdot 3 \cdot \left\vert
 20. \begin{array}{cc}
 21. 1 & 2 \\
 22. 3 & 3%
 23. \end{array}
 24. \right\vert \neq 3 \cdot \left\vert\begin{array}{cc}
 25. 1 & 2 \\
 26. 3 & 3%
 27. \end{array}
 28. \right\vert$)
 29. \end{enumerate*}
 30. \item[\ref{exercici:det-4}]\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $-\left\vert
 31. \begin{array}{cc}
 32. m & p \\
 33. n & q%
 34. \end{array}
 35. \right\vert = - (mq - np) = -\left\vert
 36. \begin{array}{cc}
 37. m & n \\
 38. p & q%
 39. \end{array}
 40. \right\vert = 5$\footnote{Es podria haver vist aquest resultat usant que els determinants d'una matriu quadrada i de la seva transposta són iguals (vegi's \autoref{prop:determinant-matriu-transposta} de \autoref{subseccio:propietats-matrius-determinants}).}, \item $\left\vert
 41. \begin{array}{cc}
 42. m & p \\
 43. n & q%
 44. \end{array}
 45. \right\vert + \left\vert
 46. \begin{array}{cc}
 47. 3n & 3q \\
 48. n & q%
 49. \end{array}
 50. \right\vert$ $= -5 + 3 \cdot 0 = -5$, \item $-3 \cdot \left\vert
 51. \begin{array}{cc}
 52. n & m \\
 53. q & p%
 54. \end{array}
 55. \right\vert = 3 \left\vert
 56. \begin{array}{cc}
 57. m & n \\
 58. p & q%
 59. \end{array}
 60. \right\vert = -15$ \item $2 \cdot \left\vert
 61. \begin{array}{cc}
 62. p & m \\
 63. q & n%
 64. \end{array}
 65. \right\vert = 2 \cdot 5 = 10$, \item $1/m \cdot \left\vert
 66. \begin{array}{cc}
 67. m & n \\
 68. mp & mq%
 69. \end{array}
 70. \right\vert = \left\vert
 71. \begin{array}{cc}
 72. m & n \\
 73. p & q%
 74. \end{array}
 75. \right\vert = -5$, \item $5 \cdot \left\vert
 76. \begin{array}{cc}
 77. m & m \\
 78. p & p%
 79. \end{array}
 80. \right\vert = 0$
 81. \end{enumerate*}
 82. \item[\ref{exercici:det-9}]\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
 83. \item \begin{align*}
 84. \left\vert
 85. \begin{array}{ccc}
 86. 1 & 1 & 1 \\
 87. a+7 & b+7 & c+7\\
 88. \frac{x}{2} & \frac{y}{2} & \frac{z}{2}
 89. \end{array}
 90. \right\vert & = \frac{1}{2} \left\vert
 91. \begin{array}{ccc}
 92. 1 & 1 & 1 \\
 93. a+7 & b+7 & c+7\\
 94. x & y & z
 95. \end{array}
 96. \right\vert\\
 97. & = \frac{1}{2} \cdot \left(\left\vert
 98. \begin{array}{ccc}
 99. 1 & 1 & 1 \\
 100. a & b & c\\
 101. x & y & z
 102. \end{array}
 103. \right\vert + \left\vert
 104. \begin{array}{ccc}
 105. 1 & 1 & 1 \\
 106. 7 & 7 & 7\\
 107. x & y & z
 108. \end{array}
 109. \right\vert\right)\\
 110. & = \frac{1}{2} \cdot (5 + 0) = \frac{5}{2}
 111. \end{align*}
 112. \item \begin{equation*}
 113. \left\vert
 114. \begin{array}{ccc}
 115. a & b & c\\
 116. x & y & z\\
 117. 1 & 1 & 1
 118. \end{array}
 119. \right\vert = - \left\vert
 120. \begin{array}{ccc}
 121. 1 & 1 & 1\\
 122. x & y & z\\
 123. a & b & c
 124. \end{array}
 125. \right\vert = \left\vert
 126. \begin{array}{ccc}
 127. 1 & 1 & 1\\
 128. a & b & c\\
 129. x & y & z
 130. \end{array}\right\vert = 5
 131. \end{equation*}
 132. \item \begin{align*}
 133. \left\vert
 134. \begin{array}{ccc}
 135. 1-x & 1-y & 1-z\\
 136. a+2x & b+2y & c+2z\\
 137. 2x & 2y & 2z
 138. \end{array}\right\vert = & \left\vert
 139. \begin{array}{ccc}
 140. 1-x & 1-y & 1-z\\
 141. a & b & c\\
 142. 2x & 2y & 2z
 143. \end{array}\right\vert\\
 144. = 2 \left\vert
 145. \begin{array}{ccc}
 146. 1-x & 1-y & 1-z\\
 147. a & b & c\\
 148. x & y & z
 149. \end{array}\right\vert & = 2\left\vert
 150. \begin{array}{ccc}
 151. 1 & 1 & 1\\
 152. a & b & c\\
 153. x & y & z
 154. \end{array}\right\vert = 10
 155. \end{align*}
 156. \end{enumerate}
 157. \item[\ref{exercici:det-5}]\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Aplicant la regla de Sarrus, tenim que el determinant és igual a $x^3 - x = x(x^2 -1)=0$ si, i només si, $x=0$ o $x=\pm 1$, \item Fent Sarrus, tenim que $-2a + 2 = 0$ si, i només si, $a=1$ \item $\left\vert
 158. \begin{array}{ccc}
 159. a & 1 & -1 \\
 160. 0 & a+6 & 3\\
 161. a & 2 & 0
 162. \end{array}
 163. \right\vert$ $+$ $\left\vert
 164. \begin{array}{ccc}
 165. -1 & 1 & -1 \\
 166. 0 & a+6 & 3\\
 167. -1 & 2 & 0
 168. \end{array}
 169. \right\vert = (a-1) \Delta$, on $\Delta = \left\vert
 170. \begin{array}{ccc}
 171. 1 & 1 & -1 \\
 172. 0 & a+6 & 3\\
 173. 1 & 2 & 0
 174. \end{array}
 175. \right\vert = (a+3)$. Per tant, $a = 1$ o $a=-3$.
 176. \end{enumerate*}
 177. \item[\ref{exercici:det-6}] Aplicant la regla de Sarrus, obtenim que el determinant val $x-x^3 = x (1-x^2)$. Per tant, el determinant val zero si, i només si, $x=0$ o bé $x= \pm 1$.
 178. \item[\ref{exercici:det-8}] Aplicant la regla de Sarrus, tenim que el determinant val $x^3+1$. Per tant, $x^3 +1 = 0$ si, i només si $x = \sqrt[3]{-1} = -1$.
 179. \item[\ref{exercici:det-10}] Aplicant la regla de Sarrus, tenim que el determinant val $3a+1$.
 180. \item[\ref{exercici:det-11}] Aplicant la regla de Sarrus, tenim que el determinant val $-3a^2 + 2a + 5$. Resolent l'equació corresponent, $-3a^2 + 2a + 5 = 1$, tenim que el determinant val 0 si, i només si, $a=-1$ o $a=5/3$ (aplicant la fórmula de segon grau - vegeu \autoref{annex:equacions-segon-grau})
 181. \end{itemize}
 182. \subsection{Matrius}
 183. \begin{itemize}
 184. \item[\ref{exercici:matrius-2}] $\left(
 185. \begin{array}{ccc}
 186. 33 & -12 & -15\\
 187. -12 & 12 & -9\\
 188. -15 & -9 & 29%
 189. \end{array}%
 190. \right)$
 191. \item[\ref{exercici:matrius-15-parametre}] Les matrius són singulars per \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $\alpha=-1$ i $\alpha=-4$, \item $a = \pm\sqrt{3}$, \item $a=-3$, \item $\alpha =-1/3$ i $\alpha=2$, \item $a=0$, \item sempre, \item $m=0$ i $m=1$, \item $m=0$, \item $a=0$ i $a=1$, \item mai, \item $a=0$ i $a=\pm 1$, \item $k=0$, \item $x=1$ i $x=2$, \item $a=1$ i $a=\pm \sqrt{2}$, \item $a=2$ i $a=\pm \sqrt{2}$, \item $a=0$, \item $k=\pm 1$ \end{enumerate*}
 192. \end{itemize}
 193. \subsection{Sistemes d'equacions}
 194. \begin{itemize}
 195. \item[\ref{alicia-espuig-sistemes-0}]\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $(0,1,1)$ \item $(1,2,-1)$ \item $(5,1,0)$ \item $(1/2, -1/4, 1)$ \item compatible indeterminat $(\lambda/2, 3\lambda/2, \lambda)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$ \item incompatible
 196. \end{enumerate*}
 197. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-1}] $80$ cotxes blancs, $48$ cotxes negres i $12$ cotxes vermells
 198. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-2}]En Pere té $60$ €, en Joan en té $40$ i n'Àngel, $100$.
 199. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-3}] Un pastisset de moniato costa $2,5$ €, el de nata, $3,25$ € i el de xocolata, $1,75$ €.
 200. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-4}] Hi ha 3 pomes, 4 peres i 5 plàtans.
 201. \end{itemize}
 202. \section{Geometria}
 203. \begin{itemize}
 204. \item[\ref{exer:geom:antic-215}] $\vec{a}$ és paral·lel a $\vec{c}$, $\vec{a}$ és paral·lel a $\vec{d}$ i $\vec{c}$ és paral·lel a $\vec{d}$.
 205. \item[\ref{exer:geom:antic-216}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $4$, \item $\sqrt{5}$, \item angle de $61,43\degree$ \end{enumerate*}
 206. \item[\ref{exer:geom:antic-217}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $m = -2$, \item $m=\frac{2}{5}$\end{enumerate*}
 207. \item[\ref{exer:geom:antic-218}] $\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{280}} \sim 86,57\degree$
 208. \item[\ref{exer:geom:antic-219}] $m = \frac{5}{3}$
 209. \item[\ref{exer:geom:antic-220}] $\sqrt{54}$
 210. \item[\ref{exer:geom:antic-221}] $\frac{1}{\sqrt{91}} \vec{(-3, -1, 9)}$
 211. \item[\ref{exer:geom:antic-222}] $\vec{(-2,-2,4)}$ o $\vec{(2,2,-4)}$
 212. \item[\ref{exer:geom:antic-223}] $\left[ \overrightarrow{u},\overrightarrow{v},\overrightarrow{w}\right] = -6$
 213. \item[\ref{exer:geom:antic-224}] $\left\vert \left[ \overrightarrow{u},\overrightarrow{v},\overrightarrow{w}\right] \right\vert = \lvert -6 \rvert = 6$
 214. \item[\ref{exer:geom:antic-225}] $m = -4$
 215. \item[\ref{exer:geom:antic-226}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $a = 1/\sqrt{24}$, \item $\vec{\left(-12/\sqrt{24}, 12/\sqrt{24}, -24/\sqrt{24}\right)}$ \end{enumerate*}
 216. \item[\ref{exer:geom:antic-227}] $\vec{(2,-1,1)}$
 217. \item[\ref{exer:geom:antic-228}] $\vec{(95/30, 57/45, -57/30)}$
 218. \item[\ref{exer:geom:antic-229}] No estan alineats
 219. \item[\ref{exer:geom:antic-230}] El punt és $A' = (4, -5, 4)$
 220. \item[\ref{exer:geom:antic-231}] $a = -1$ i $b= \frac{-5}{2}$
 221. \item[\ref{exer:geom:antic-233}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Forma vectorial $r \equiv (-3,2,1) + \lambda (-2,1,-1)$, \item Forma paramètrica $r \equiv \left\{
 222. \begin{array}{l}
 223. x=-3-2\lambda \\
 224. y=2+\lambda \\
 225. z=1-\lambda%
 226. \end{array}%
 227. \right.$ \item Forma contínua $r \equiv \frac{x+3}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-1}$, \item Forma implícita $r \equiv \left\{
 228. \begin{array}{l}
 229. x+2y-1 = 0 \\
 230. -y -z + 3 = 0%
 231. \end{array}%
 232. \right.$ \end{enumerate*}
 233. \item[\ref{exer:geom:antic-234}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Forma vectorial $r \equiv (-4,2,5) + \lambda (0,0,1)$, \item Forma paramètrica $r \equiv \left\{
 234. \begin{array}{l}
 235. x=-4 \\
 236. y=2 \\
 237. z=5+\lambda%
 238. \end{array}%
 239. \right.$ \item Forma contínua $r \equiv \frac{x+4}{0} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-5}{1}$, \item Forma implícita $r \equiv \left\{
 240. \begin{array}{l}
 241. x+4 = 0 \\
 242. y-2 = 0%
 243. \end{array}%
 244. \right.$ \end{enumerate*}
 245. \item[\ref{exer:geom:antic-235}] No estan en el mateix pla.
 246. \item[\ref{exer:geom:antic-236}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item S'encreuen, \item s'encreuen, \item s'encreuen, \item coincidents \end{enumerate*}
 247. \item[\ref{exer:geom:antic-237}] Es tallen
 248. \item[\ref{exer:geom:antic-238}] $m=12$ i $n = -3$
 249. \item[\ref{exer:geom:antic-239}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $\pi \colon 5x -3y +4z -23 = 0$, \item $2x -y +3z +1 = 0$ \end{enumerate*}
 250. \item[\ref{exer:geom:mat-especiales-1}]\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $\pi \equiv 13x -y -3z -16 = 0$, \item $\pi \equiv 3x -2y +5z -14 =0$\end{enumerate*}
 251. \item[\ref{exer:geom:antic-240}] Per ser paral·lels $m = 6$ i $n = \frac{1}{3}$. No són coincidents.
 252. \item[\ref{exer:geom:antic-241}] $\pi \colon 2x -y +z -5 =0$.
 253. \item[\ref{exer:geom:antic-242}] L'equació del pla que les conté és $2x +16y-20z +38 = 0$.
 254. \item[\ref{exer:geom:antic-243}] $a=-2$; el pla que les conté és $\pi \colon x-y-2z -2 = 0$.
 255. \item[\ref{exer:geom:antic-244}] $r$ és paral·lela a $\pi$.
 256. \item[\ref{exer:geom:antic-245}] $4x +7y +z -27 =0$
 257. \item[\ref{exer:geom:antic-246}] $x+14y+11z +12 = 0$
 258. \item[\ref{exer:geom:antic-247}] $m=-1$; $\pi \colon -x +4y -3z +2=0$
 259. \item[\ref{exer:geom:antic-248}] $-5x -3y +z +12 = 0$
 260. \item[\ref{exer:geom:antic-249}] $11x -4y +5z -1 = 0$
 261. \item[\ref{exer:geom:antic-250}] Secants.
 262. \end{itemize}