Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Xavier acf04bb48d torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra 4 years ago
..
ccbygran.eps torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra 4 years ago
components-vector.ggb Fins a Exemple 44 #20 #21 #18 5 years ago
producte-vectorial-area-parallelogram.ggb fins a producte mixt (no inclòs), canvi d'esquema a les versions 5 years ago
recta-2d-equacio-explicita.ggb fins al càlcul de la pendent (no inclosa) 5 years ago
recta-2d-equacio-vectorial.ggb retoc de gràfic eq. vectorial recta 2D 5 years ago
regla-del-parallelogram-1.ggb fins a diferència de dos vectors (no inclosa) #20 #21 #12 5 years ago
regla-del-parallelogram-2.ggb fins a diferència de dos vectors (no inclosa) #20 #21 #12 5 years ago
regla-posicio-relativa-2d.ggb acabat fins a geometria 2D: només fa falta afegir exercicis de n'Alicia d'Espuig 5 years ago
unio-conjunts.ggb probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari 4 years ago
vectors-diversos.ggb compilació 5 years ago
vectors-escalar-vector.ggb fins a recta en el pla no inclosa 5 years ago
wk-Parallellopipedum.png fins a producte mixt 5 years ago