Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

358 lines
8.8 KiB

 1. \chapter{Solucions}
 2. \section{Determinants}
 3. \begin{itemize}
 4. \item[\ref{exercici:det-1}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $13$, \item $73$ \item $-12$ \item $18$ \item $-256$ \end{enumerate*}
 5. \item[\ref{exercici:det-7}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $256$ \item $-32$ \item $296$ \item $0$ \item $-200$ \end{enumerate*}
 6. \item[\ref{exercici:det-2}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $-\left\vert \begin{array}{cc}
 7. l & m \\
 8. n & p%
 9. \end{array}\right\vert = - (-13) = 13$, \item $36 \cdot \left\vert\begin{array}{cc}
 10. n & p \\
 11. l & m%
 12. \end{array}\right\vert = 36 \cdot 13 = 468$ (aplicant \autoref{nota:extraccio-factor-comu} de \autoref{seccio:propietats-dels-determinants} dues vegades i l'apartat anterior), \item $4 \cdot (-13) = -52$ (aplicant \autoref{nota:extraccio-factor-comu} de \autoref{seccio:propietats-dels-determinants}) \end{enumerate*}
 13. \item[\ref{exercici:det-3}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item sí (\autoref{item:propietat-3} de \autoref{seccio:propietats-dels-determinants}), \item sí (en els dos casos, $3 \cdot 3 \cdot \left\vert
 14. \begin{array}{cc}
 15. 1 & 2 \\
 16. 3 & 3%
 17. \end{array}
 18. \right\vert$) \item no ($3 \cdot 3 \cdot \left\vert
 19. \begin{array}{cc}
 20. 1 & 2 \\
 21. 3 & 3%
 22. \end{array}
 23. \right\vert \neq 3 \cdot \left\vert\begin{array}{cc}
 24. 1 & 2 \\
 25. 3 & 3%
 26. \end{array}
 27. \right\vert$)
 28. \end{enumerate*}
 29. \item[\ref{exercici:det-4}]\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $-\left\vert
 30. \begin{array}{cc}
 31. m & p \\
 32. n & q%
 33. \end{array}
 34. \right\vert = - (mq - np) = -\left\vert
 35. \begin{array}{cc}
 36. m & n \\
 37. p & q%
 38. \end{array}
 39. \right\vert = 5$\footnote{Es podria haver vist aquest resultat usant que els determinants d'una matriu quadrada i de la seva transposta són iguals (vegi's \autoref{prop:determinant-matriu-transposta} de \autoref{subseccio:propietats-matrius-determinants}).}, \item $\left\vert
 40. \begin{array}{cc}
 41. m & p \\
 42. n & q%
 43. \end{array}
 44. \right\vert + \left\vert
 45. \begin{array}{cc}
 46. 3n & 3q \\
 47. n & q%
 48. \end{array}
 49. \right\vert$ $= -5 + 3 \cdot 0 = -5$, \item $-3 \cdot \left\vert
 50. \begin{array}{cc}
 51. n & m \\
 52. q & p%
 53. \end{array}
 54. \right\vert = 3 \left\vert
 55. \begin{array}{cc}
 56. m & n \\
 57. p & q%
 58. \end{array}
 59. \right\vert = -15$ \item $2 \cdot \left\vert
 60. \begin{array}{cc}
 61. p & m \\
 62. q & n%
 63. \end{array}
 64. \right\vert = 2 \cdot 5 = 10$, \item $1/m \cdot \left\vert
 65. \begin{array}{cc}
 66. m & n \\
 67. mp & mq%
 68. \end{array}
 69. \right\vert = \left\vert
 70. \begin{array}{cc}
 71. m & n \\
 72. p & q%
 73. \end{array}
 74. \right\vert = -5$, \item $5 \cdot \left\vert
 75. \begin{array}{cc}
 76. m & m \\
 77. p & p%
 78. \end{array}
 79. \right\vert = 0$
 80. \end{enumerate*}
 81. \item[\ref{exercici:det-9}]\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
 82. \item \begin{align*}
 83. \left\vert
 84. \begin{array}{ccc}
 85. 1 & 1 & 1 \\
 86. a+7 & b+7 & c+7\\
 87. \frac{x}{2} & \frac{y}{2} & \frac{z}{2}
 88. \end{array}
 89. \right\vert & = \frac{1}{2} \left\vert
 90. \begin{array}{ccc}
 91. 1 & 1 & 1 \\
 92. a+7 & b+7 & c+7\\
 93. x & y & z
 94. \end{array}
 95. \right\vert\\
 96. & = \frac{1}{2} \cdot \left(\left\vert
 97. \begin{array}{ccc}
 98. 1 & 1 & 1 \\
 99. a & b & c\\
 100. x & y & z
 101. \end{array}
 102. \right\vert + \left\vert
 103. \begin{array}{ccc}
 104. 1 & 1 & 1 \\
 105. 7 & 7 & 7\\
 106. x & y & z
 107. \end{array}
 108. \right\vert\right)\\
 109. & = \frac{1}{2} \cdot (5 + 0) = \frac{5}{2}
 110. \end{align*}
 111. \item \begin{equation*}
 112. \left\vert
 113. \begin{array}{ccc}
 114. a & b & c\\
 115. x & y & z\\
 116. 1 & 1 & 1
 117. \end{array}
 118. \right\vert = - \left\vert
 119. \begin{array}{ccc}
 120. 1 & 1 & 1\\
 121. x & y & z\\
 122. a & b & c
 123. \end{array}
 124. \right\vert = \left\vert
 125. \begin{array}{ccc}
 126. 1 & 1 & 1\\
 127. a & b & c\\
 128. x & y & z
 129. \end{array}\right\vert = 5
 130. \end{equation*}
 131. \item \begin{align*}
 132. \left\vert
 133. \begin{array}{ccc}
 134. 1-x & 1-y & 1-z\\
 135. a+2x & b+2y & c+2z\\
 136. 2x & 2y & 2z
 137. \end{array}\right\vert = & \left\vert
 138. \begin{array}{ccc}
 139. 1-x & 1-y & 1-z\\
 140. a & b & c\\
 141. 2x & 2y & 2z
 142. \end{array}\right\vert\\
 143. = 2 \left\vert
 144. \begin{array}{ccc}
 145. 1-x & 1-y & 1-z\\
 146. a & b & c\\
 147. x & y & z
 148. \end{array}\right\vert & = 2\left\vert
 149. \begin{array}{ccc}
 150. 1 & 1 & 1\\
 151. a & b & c\\
 152. x & y & z
 153. \end{array}\right\vert = 10
 154. \end{align*}
 155. \end{enumerate}
 156. \item[\ref{exercici:det-5}]\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Aplicant la regla de Sarrus, tenim que el determinant és igual a $x^3 - x = x(x^2 -1)=0$ si, i només si, $x=0$ o $x=\pm 1$, \item Fent Sarrus, tenim que $-2a + 2 = 0$ si, i només si, $a=1$ \item $\left\vert
 157. \begin{array}{ccc}
 158. a & 1 & -1 \\
 159. 0 & a+6 & 3\\
 160. a & 2 & 0
 161. \end{array}
 162. \right\vert$ $+$ $\left\vert
 163. \begin{array}{ccc}
 164. -1 & 1 & -1 \\
 165. 0 & a+6 & 3\\
 166. -1 & 2 & 0
 167. \end{array}
 168. \right\vert = (a-1) \Delta$, on $\Delta = \left\vert
 169. \begin{array}{ccc}
 170. 1 & 1 & -1 \\
 171. 0 & a+6 & 3\\
 172. 1 & 2 & 0
 173. \end{array}
 174. \right\vert = (a+3)$. Per tant, $a = 1$ o $a=-3$.
 175. \end{enumerate*}
 176. \item[\ref{exercici:det-6}] En comptes de calcular aquest determinant desenvolupant per una línia, ho feim aplicant diverses propietats:
 177. \begin{align*}
 178. \left\vert
 179. \begin{array}{rrrr}
 180. -x & 1 & 0 & 1 \\
 181. 1 & -x & 1 & 0 \\
 182. 0 & 1 & -x & 1 \\
 183. 1 & 0 & 1 & -x%
 184. \end{array}%
 185. \right\vert & = \left\vert
 186. \begin{array}{rrrr}
 187. -x & 1 & 0 & 1 \\
 188. 1 & -x & 1 & 0 \\
 189. 0 & 1 & -x & 1 \\
 190. 0 & x & 0 & -x%
 191. \end{array}%
 192. \right\vert && (F_4-F_3 \rightarrow F_4)\\
 193. & = \left\vert
 194. \begin{array}{cccc}
 195. 0 & -x^2+1 & x & 1 \\
 196. 1 & -x & 1 & 0 \\
 197. 0 & 1 & -x & 1 \\
 198. 0 & x & 0 & -x%
 199. \end{array}%
 200. \right\vert && (F_2 \cdot x + F_1 \rightarrow F_1)\\
 201. & = - \left\vert
 202. \begin{array}{ccc}
 203. -x^2+1 & x & 1 \\
 204. 1 & -x & 1 \\
 205. x & 0 & -x
 206. \end{array}%
 207. \right\vert && (\text{desen. per } C_1)\\
 208. & = -x \cdot \left\vert
 209. \begin{array}{ccc}
 210. -x^2+1 & 1 & 1 \\
 211. 1 & -1 & 1 \\
 212. x & 0 & -x
 213. \end{array}%
 214. \right\vert && (\text{factor comú } C_2)\\
 215. & = -x \left\vert
 216. \begin{array}{ccc}
 217. x^2 & 1 & 1 \\
 218. 0 & -1 & 1 \\
 219. -2x & 0 & -x
 220. \end{array}%
 221. \right\vert && (C_3 - C_1 \rightarrow C_1)\\
 222. & = -x^2 \left\vert
 223. \begin{array}{ccc}
 224. x & 1 & 1 \\
 225. 0 & -1 & 1 \\
 226. -2 & 0 & -x
 227. \end{array}%
 228. \right\vert && (\text{factor comú } C_1)\\
 229. & = -x^2 \left\vert
 230. \begin{array}{ccc}
 231. x & 1 & 2 \\
 232. 0 & -1 & 0 \\
 233. -2 & 0 & -x
 234. \end{array}%
 235. \right\vert && (C_2 + C_3 \rightarrow C_3)\\
 236. & = -x^2 \left\vert
 237. \begin{array}{ccc}
 238. x & 0 & 2 \\
 239. 0 & -1 & 0 \\
 240. -2 & 0 & -x
 241. \end{array}%
 242. \right\vert && (F_2 + F_1 \rightarrow F_1)\\
 243. & = -x^2 \left\vert
 244. \begin{array}{ccc}
 245. x & 0 & 2 \\
 246. 0 & 1 & 0 \\
 247. 2 & 0 & x
 248. \end{array}%
 249. \right\vert && (\text{factor comú } F_2, F_3)\\
 250. & = -x^2 (x^2-4) && (\text{regla de Sarrus})
 251. \end{align*}%
 252. Per tant, el determinant val zero si, i només si, $x=0$ o bé $x= \pm 2$.
 253. \item[\ref{exercici:det-8}] Aplicarem la regla de Chió:
 254. \begin{align*}
 255. \left\vert
 256. \begin{array}{cccc}
 257. x & 1 & 0 & 0 \\
 258. 0 & x & 1 & 0 \\
 259. 0 & 0 & x & 1 \\
 260. 1 & 0 & 0 & x%
 261. \end{array}%
 262. \right\vert & = \left\vert
 263. \begin{array}{cccc}
 264. 0 & 1 & 0 & -x^2 \\
 265. 0 & x & 1 & 0 \\
 266. 0 & 0 & x & 1 \\
 267. 1 & 0 & 0 & x%
 268. \end{array}%
 269. \right\vert && (F1-F_4 \cdot x \rightarrow F_1)\\
 270. & = -\left\vert
 271. \begin{array}{ccc}
 272. 1 & 0 & -x^2 \\
 273. x & 1 & 0 \\
 274. 0 & x & 1 \\
 275. 0 & 0 & x%
 276. \end{array}%
 277. \right\vert && (\text{desenvolupant per } C_1)\\
 278. & = - (1-x^4) && (\text{regla de Sarrus})
 279. \end{align*}
 280. Per tant, el determinant és zero quan $x=\pm 1$.
 281. \item[\ref{exercici:det-10}] $\left\vert
 282. \begin{array}{cccc}
 283. a+1 & a & a & a \\
 284. a & a+1 & a & a\\
 285. a & a & a+1 & a\\
 286. a & a & a & a+1%
 287. \end{array}%
 288. \right\vert = \left\vert
 289. \begin{array}{cccc}
 290. 4a+1 & a & a & a \\
 291. 4a+1 & a+1 & a & a\\
 292. 4a+1 & a & a+1 & a\\
 293. 4a+1 & a & a & a+1%
 294. \end{array}%
 295. \right\vert = (4a+1)\left\vert
 296. \begin{array}{cccc}
 297. 1 & a & a & a \\
 298. 1 & a+1 & a & a\\
 299. 1 & a & a+1 & a\\
 300. 1 & a & a & a+1%
 301. \end{array}%
 302. \right\vert = (4a+1)\left\vert
 303. \begin{array}{cccc}
 304. 1 & a & a & a \\
 305. 0 & 1 & 0 & 0\\
 306. 0 & 0 & 1 & 0\\
 307. 0 & 0 & 0 & 1%
 308. \end{array}%
 309. \right\vert = (4a+1) \cdot 1 = 4a+1$
 310. \end{itemize}
 311. \section{Matrius}
 312. \begin{itemize}
 313. \item[\ref{exercici:matrius-2}] $\left(
 314. \begin{array}{ccc}
 315. 33 & -12 & -15\\
 316. -12 & 12 & -9\\
 317. -15 & -9 & 29%
 318. \end{array}%
 319. \right)$
 320. \item[\ref{exercici:matrius-15-parametre}] Les matrius són singulars per \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $\alpha=-1$ i $\alpha=-4$, \item $a = \pm\sqrt{3}$, \item $a=-3$, \item $\alpha =-1/3$ i $\alpha=2$, \item $a=0$, \item sempre, \item $m=0$ i $m=1$, \item $m=0$, \item $a=0$ i $a=1$, \item mai, \item $a=0$ i $a=\pm 1$, \item $k=0$, \item $x=1$ i $x=2$, \item $a=1$ i $a=\pm \sqrt{2}$, \item $a=2$ i $a=\pm \sqrt{2}$, \item $a=0$, \item $k=\pm 1$ \end{enumerate*}
 321. \end{itemize}
 322. \section{Sistemes d'equacions}
 323. \begin{itemize}
 324. \item[\ref{alicia-espuig-sistemes-0}]\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $(0,1,1)$ \item $(1,2,-1)$ \item $(5,1,0)$ \item $(1/2, -1/4, 1)$ \item compatible indeterminat $(\lambda/2, 3\lambda/2, \lambda)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$ \item incompatible
 325. \end{enumerate*}
 326. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-1}] $80$ cotxes blancs, $48$ cotxes negres i $12$ cotxes vermells
 327. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-2}]En Pere té $60$ €, en Joan en té $40$ i n'Àngel, $100$.
 328. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-3}] Un pastisset de moniato costa $2,5$ €, el de nata, $3,25$ € i el de xocolata, $1,75$ €.
 329. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-4}] Hi ha 3 pomes, 4 peres i 5 plàtans.
 330. \end{itemize}