Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Xavier 4379fb01f8 versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques пре 5 година
..
qrcode.dtx versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques пре 5 година
qrcode.ins versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques пре 5 година
qrcode.pdf versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques пре 5 година
qrcode.sty versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques пре 5 година