Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

187 lines
7.7 KiB

 1. \chapter{Solucions}
 2. \section{Àlgebra lineal}
 3. \subsection{Determinants}
 4. \begin{itemize}
 5. \item[\ref{exercici:det-1}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $13$, \item $73$ \item $-12$ \item $18$ \item $-256$ \end{enumerate*}
 6. \item[\ref{exercici:det-6}] Aplicant la regla de Sarrus, obtenim que el determinant val $x-x^3 = x (1-x^2)$. Per tant, el determinant val zero si, i només si, $x=0$ o bé $x= \pm 1$.
 7. \item[\ref{exercici:det-8}] Aplicant la regla de Sarrus, tenim que el determinant val $x^3+1$. Per tant, $x^3 +1 = 0$ si, i només si $x = \sqrt[3]{-1} = -1$.
 8. \item[\ref{exercici:det-10}] Aplicant la regla de Sarrus, tenim que el determinant val $3a+1$.
 9. \item[\ref{exercici:det-11}] Aplicant la regla de Sarrus, tenim que el determinant val $-3a^2 + 2a + 5$. Resolent l'equació corresponent, $-3a^2 + 2a + 5 = 1$, tenim que el determinant val 0 si, i només si, $a=-1$ o $a=5/3$ (aplicant la fórmula de segon grau - vegeu \autoref{annex:equacions-segon-grau})
 10. \end{itemize}
 11. \subsection{Matrius}
 12. \begin{itemize}
 13. \item[\ref{exercici:matrius-1}] Tenim que $AB=\left(
 14. \begin{array}{rr}
 15. -2 & -3 \\
 16. -6 & 1 \\
 17. 8 & 4%
 18. \end{array}%
 19. \right)$ en canvi $BA$ no es pot fer
 20. \item[\ref{exercici:matrius-2}] $\left(
 21. \begin{array}{ccc}
 22. 33 & -12 & -15\\
 23. -12 & 12 & -9\\
 24. -15 & -9 & 29%
 25. \end{array}%
 26. \right)$
 27. \item[\ref{exercici:matrius-8}] $m=-1$ i $n=0$
 28. \item[\ref{exercici:matrius-3}] $X=\left(
 29. \begin{array}{rr}
 30. -4 & -5 \\
 31. 7 & 14%
 32. \end{array}%
 33. \right)$ i $Y=\left(
 34. \begin{array}{rr}
 35. -3 & -5 \\
 36. 4 & 8%
 37. \end{array}%
 38. \right)$
 39. \item[\ref{exercici:matrius-15-parametre}] Les matrius són singulars per \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $\alpha=-1$ i $\alpha=-4$, \item $a = \pm\sqrt{3}$, \item $a=-3$, \item $\alpha =-1/3$ i $\alpha=2$, \item $a=0$, \item sempre, \item $m=0$ i $m=1$, \item $m=0$, \item $a=0$ i $a=1$, \item mai, \item $a=0$ i $a=\pm 1$, \item $k=0$, \item $x=1$ i $x=2$, \item $a=1$ i $a=\pm \sqrt{2}$, \item $a=2$ i $a=\pm \sqrt{2}$, \item $a=0$, \item $k=\pm 1$ \end{enumerate*}
 40. \end{itemize}
 41. \subsection{Sistemes d'equacions}
 42. \begin{itemize}
 43. \item[\ref{alicia-espuig-sistemes-0}]\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $(0,1,1)$ \item $(1,2,-1)$ \item $(5,1,0)$ \item $(1/2, -1/4, 1)$ \item compatible indeterminat $(\lambda/2, 3\lambda/2, \lambda)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$ \item incompatible
 44. \end{enumerate*}
 45. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-1}] $80$ cotxes blancs, $48$ cotxes negres i $12$ cotxes vermells
 46. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-2}]En Pere té $60$ €, en Joan en té $40$ i n'Àngel, $100$.
 47. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-3}] Un pastisset de moniato costa $2,5$ €, el de nata, $3,25$ € i el de xocolata, $1,75$ €.
 48. \item[\ref{exer:espuig-sistemes-4}] Hi ha 3 pomes, 4 peres i 5 plàtans.
 49. \item[\ref{xisco:exer4.21}] Inverteixen 5.000€, 5.000 € i 10.000€.
 50. \end{itemize}
 51. \section{Geometria}
 52. \begin{itemize}
 53. \item[\ref{exer:geom:antic-215}] $\vec{a}$, $\vec{c}$ i $\vec{d}$ són paral·lels.
 54. \item[\ref{exer:geom:antic-216}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $4$, \item El mòdul de $\vec{a}$ és $\sqrt{14}$ i el mòdul de $\vec{b}$ és $\sqrt{5}$, \item l'angle que formen és, aproximadament, de $61,43\degree$ \end{enumerate*}
 55. \item[\ref{exer:geom:antic-217}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $m = -2$, \item $m=\frac{2}{5}$\end{enumerate*}
 56. \item[\ref{exer:geom:antic-218}] $\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{280}} \sim 86,57\degree$
 57. \item[\ref{exer:geom:antic-219}] $m = \frac{5}{3}$
 58. \item[\ref{exer:geom:antic-220}] $\sqrt{54}$
 59. \item[\ref{exer:geom:antic-221}] $\frac{1}{\sqrt{91}} \overrightarrow{(-3, -1, 9)}$
 60. \item[\ref{exer:geom:antic-222}] $\overrightarrow{(-2,-2,4)}$ o $\overrightarrow{(2,2,-4)}$
 61. \item[\ref{exer:geom:antic-223}] $\left[ \overrightarrow{u},\overrightarrow{v},\overrightarrow{w}\right] = -6$
 62. \item[\ref{exer:geom:antic-224}] $\left\vert \left[ \overrightarrow{u},\overrightarrow{v},\overrightarrow{w}\right] \right\vert = \lvert -6 \rvert = 6$
 63. \item[\ref{exer:geom:antic-225}] $m = -4$
 64. \item[\ref{exer:geom:antic-226}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $1/\sqrt{24} \overrightarrow{(-2,2,-4)}$, \item $\overrightarrow{\left(-12/\sqrt{24}, 12/\sqrt{24}, -24/\sqrt{24}\right)}$ \end{enumerate*}
 65. \item[\ref{exer:geom:antic-227}] $\overrightarrow{(2,-1,1)}$
 66. \item[\ref{exer:geom:antic-228}] $\overrightarrow{(95/30, 57/45, -57/30)}$
 67. \item[\ref{exer:geom:antic-229}] No estan alineats
 68. \item[\ref{exer:geom:antic-230}] El punt és $A' = (4, -5, 4)$
 69. \item[\ref{exer:geom:antic-231}] $a = -1$ i $b= \frac{-5}{2}$
 70. \item[\ref{exer:geom:antic-232}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item vector \item punt al pla (és una intersecció de dues rectes) i recta a l'espai (és la intersecció de dos plans a l'espai) \item recta en forma paramètrica a l'espai \item punt a l'espai \item recta al pla i pla a l'espai \item pla a l'espai en forma paramètrica \item punt al pla \item recta a l'espai en forma contínua. \end{enumerate*}
 71. \item[\ref{exer:geom:antic-233}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Forma vectorial $r \equiv (-3,2,1) + \lambda \overrightarrow{(-2,1,-1)}$, \item Forma paramètrica $r \equiv \left\{
 72. \begin{array}{l}
 73. x=-3-2\lambda \\
 74. y=2+\lambda \\
 75. z=1-\lambda%
 76. \end{array}%
 77. \right.$ \item Forma contínua $r \equiv \frac{x+3}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-1}$, \item Forma implícita $r \equiv \left\{
 78. \begin{array}{l}
 79. x+2y-1 = 0 \\
 80. -y -z + 3 = 0%
 81. \end{array}%
 82. \right.$ \end{enumerate*}
 83. \item[\ref{exer:geom:antic-234}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Forma vectorial $r \equiv (-4,2,5) + \lambda \overrightarrow{(0,0,1)}$, \item Forma paramètrica $r \equiv \left\{
 84. \begin{array}{l}
 85. x=-4 \\
 86. y=2 \\
 87. z=5+\lambda%
 88. \end{array}%
 89. \right.$ \item Forma contínua $r \equiv \frac{x+4}{0} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-5}{1}$, \item Forma implícita $r \equiv \left\{
 90. \begin{array}{l}
 91. x+4 = 0 \\
 92. y-2 = 0%
 93. \end{array}%
 94. \right.$ \end{enumerate*}
 95. \item[\ref{exer:geom:antic-235}] No estan en el mateix pla.
 96. \item[\ref{exer:geom:antic-236}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item S'encreuen, \item s'encreuen, \item s'encreuen, \item coincidents \end{enumerate*}
 97. \item[\ref{exer:geom:antic-237}] Es tallen
 98. \item[\ref{exer:geom:antic-238}] $m=12$ i $n = -3$
 99. \item[\ref{exer:geom:antic-239}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $\pi \colon 5x -3y +4z -23 = 0$, \item $2x -y +3z +1 = 0$ \end{enumerate*}
 100. \item[\ref{exer:geom:mat-especiales-1}]\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $\pi \equiv 13x -y -3z -16 = 0$, \item $\pi \equiv 3x -2y +5z -14 =0$\end{enumerate*}
 101. \item[\ref{exer:geom:antic-240}] Per ser paral·lels $m = 6$ i $n = \frac{1}{3}$. No són coincidents.
 102. \item[\ref{exer:geom:antic-241}] $\pi \colon 2x -y +z -5 =0$.
 103. \item[\ref{exer:geom:antic-242}] L'equació del pla que les conté és $2x +16y-20z +38 = 0$.
 104. \item[\ref{exer:geom:antic-243}] $a=-2$; el pla que les conté és $\pi \colon x-y-2z -2 = 0$.
 105. \item[\ref{exer:geom:antic-244}] $r$ és paral·lela a $\pi$.
 106. \item[\ref{exer:geom:antic-245}] $4x +7y +z -27 =0$
 107. \item[\ref{exer:geom:antic-246}] $x+14y+11z +12 = 0$
 108. \item[\ref{exer:geom:antic-247}] $m=-1$; $\pi \colon -x +4y -3z +2=0$
 109. \item[\ref{exer:geom:antic-248}] $-5x -3y +z +12 = 0$
 110. \item[\ref{exer:geom:antic-249}] $11x -4y +5z -1 = 0$
 111. \item[\ref{exer:geom:antic-250}] Secants.
 112. \item[\ref{exer:geom:antic-251}] Si $a \neq -1$ o $a \neq 2$, llavors són secants. Si $a=-1$, llavors són paral·lels. Si $a=2$, llavors $r$ està continguda a $\pi$.
 113. \item[\ref{exer:geom:antic-252}] S'encreuen. L'angle que formen és, aproximadament, $54,74 \degree$
 114. \item[\ref{exer:geom:antic-253}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item Aproximadament $41,81\degree$ \item $0$ \item $60\degree$ \end{enumerate*}
 115. \item[\ref{exer:geom:antic-254}]
 116. \end{itemize}