Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Xavier B. 000841f0e8 Llev sokucions d'exercicis desapareguts (#18) 4 days ago
graphics torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra 4 years ago
paquets/qrcode versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
.gitignore .gitignore -> ignorar hg 5 years ago
01-portada.tex citar de forma apropiada els autors: per ordre cronològic 2 months ago
02-drets-d-autor.tex 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte 2 months ago
03-prefaci.tex alguns retocs 1 year ago
04-algebra-lineal.tex canvi de l'ordre de la transposadaç 10 months ago
05-geometria.tex Fet el gràfic del paral·lelogram (closes #16) 2 months ago
06-analisi.tex versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
07-probabilitat.tex correcció d'errors 6 months ago
08-apendix.tex correcció d'error 11 months ago
09-bibliografia.tex fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor 4 years ago
10-solucions.tex Llev sokucions d'exercicis desapareguts (#18) 4 days ago
11-examens.tex Posat l'examen del 2020 (closes #13), canvio README.md per posar l'enllaç de l'arxiu raw dels apunts i no l'enllaç al gitea i canvi d'ordre (primer tema probabilitat) 4 days ago
LICENSE.md Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
Makefile posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors 11 months ago
README.md Posat l'examen del 2020 (closes #13), canvio README.md per posar l'enllaç de l'arxiu raw dels apunts i no l'enllaç al gitea i canvi d'ordre (primer tema probabilitat) 4 days ago
apunts.pdf Llev sokucions d'exercicis desapareguts (#18) 4 days ago
apunts.tex Posat l'examen del 2020 (closes #13), canvio README.md per posar l'enllaç de l'arxiu raw dels apunts i no l'enllaç al gitea i canvi d'ordre (primer tema probabilitat) 4 days ago
tikz-comandes.tex quasi acabada la part abans de plans 4 years ago

README.md

Continguts

En aquest repositori trobareu el codi font dels Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys. L’objectiu d’aquests apunts és servir de guia per a aprovar la prova de Matemàtiques de l’Accés a la UIB per a majors de 25 anys.

Història

  • L’autoria de la versió inicial d’aquests apunts era d’en Xisco Sebastià, que els emprava al CEPA Llevant.

  • L’any 2013-2014 vaig conèixer que existien aquests apunts, a través d’una alumna del CEPA Sud, i els vaig emprar a les classes d’accés a la UIB del CEPA Sud. A finals de 2014 l’autor original alliberà molt amablement els seus apunts amb llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC-BY 4.0) després d’una conversa telefònica.

  • Amb posterioritat a aquest fet, vaig crear aquest repositori i, paulatinament, he anat introduïnt el que crec que són millores.

  • Vaig traslladar-me del CEPA Sud al CEPA Camp Rodó, on he seguit usant aquest material.

  • Segurament existeixen, almenys, dues versions paral·leles: la del CEPA Camp Rodó, que mantenc jo, i la del CEPA Llevant, que manté en Xisco Sebastià.

Autoria

L’autoria d’aquesta obra és compartida entre tots els col·laboradors d’aquest projecte.

Qualsevol persona que contribueix al projecte està d’acord tàcitament amb la llicència emprada en l’obra.

Drets d’autor

Els continguts d’aquest repositori, Apunts per a l’accés a la UIB per a majors de 25 anys, estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0 (CC-BY 4.0), llevat que s’hi indiqui el contrari. Això vol dir, essencialment, que podeu copiar, modificar i redistribuir l’obra sempre que en citeu de manera adequada la font i si hi heu fet algun canvi.

Descàrrega

Només heu de descarregar aquest fitxer

Més informació

Podeu consultar el wiki del projecte, on hi trobareu informació tècnica. Per exemple les versions més importants.

Si feis servir aquest manual i trobeu que es pot millor alguna cosa (segur que es pot fer!), si us plau digueu-m’ho a través del correu electrònic somenxavier@gmail.com.