Apunts de Matemàtiques per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Xavier B. 5a6a644f2b Posades solucions que faltaven de geometria a l'espai #9. Llevat gràfics que no necessitava (arxius de GeoGebra) després de passar a TikZ 7 months ago
..
ccbygran.eps torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra 5 years ago
wk-Parallellopipedum.png fins a producte mixt 6 years ago