Commit Graph

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • c4bf8b1 (HEAD -> master, tag: v2.4.9) correcció d'errors by Xavier 2020-03-03 11:54:33 +0100
 • 92d9d51 (tag: v2.4.8) passant de l'equació contínua d'una recta a la implícita de vegades fa falta fer tots els productes creuats by Xavier 2020-02-13 20:36:04 +0100
 • 6dfed89 (tag: v2.4.7) Llevat la part del manual del pas de l'equació implícita a l'equació paramètrica d'una recta usant parametrització del sistema d'equacions de l'equació implícita by Xavier 2020-02-13 17:42:12 +0100
 • 1b5c527 (tag: v2.4.6) correcció d'errors d'escriptura detectats by Xavier 2020-01-28 17:20:09 +0100
 • 58e53b7 (tag: v2.4.5) correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials by Xavier 2020-01-08 23:42:46 +0100
 • 537e785 (tag: v2.4.4) canvi de l'ordre de la transposadaç by Xavier 2019-10-31 19:44:41 +0100
 • 0b0d295 (tag: v2.4.3) correcció d'error by Xavier 2019-10-23 23:40:37 +0200
 • 44fd514 (tag: v2.4.2) versió 2.4.2 by Xavier 2019-10-21 19:35:50 +0200
 • b1a092a (tag: v2.4.1) correcció d'un error a la solució by Xavier 2019-10-20 00:40:08 +0200
 • 7e1c764 (tag: v2.4.0) llev propietats innecessàries, llev tipus de determinants, llev exercicis que eren d'aplicació de propietats que ara no hi són, pos combinació lineal a l'apartat de matrius, ... en general, llev coses per adaptar-me a 2h setmanals #14 by Xavier 2019-10-16 18:51:33 +0200
 • d8572fe (tag: v2.3.2) posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors by Xavier 2019-10-15 10:37:57 +0200
 • 174b306 canvi el nombre de la versió by Xavier 2019-09-20 12:29:18 +0200
 • 6ddcbd2 (tag: v2.3.1) Posades les solucions de Matrius (parcial); relacionat amb #9 by Xavier 2019-09-20 12:21:41 +0200
 • 665625f Posades les solucions de Geometria; relacionat amb #9 by Xavier 2019-09-20 11:48:55 +0200
 • a109b7a Solució i resolució de determinants (i llev totes les mencions a la regla de Chió) - relacionats amb #9 i #12 by Xavier 2019-09-19 23:38:27 +0200
 • 3ee0141 alguns retocs by Xavier 2019-09-18 12:36:30 +0200
 • dcfbfc3 correcció d'errors ortogràfics by Xavier 2019-09-16 21:37:27 +0200
 • c89b70b Acabat factorització de polinomis (importat de la versió de Xisco Sebastià del curs 2019-2020) #6 by Xavier 2019-09-16 21:35:09 +0200
 • 5aaf212 Feta l'apartat de l'annex d'arrels de polinomis (importació de Xisco Sebastià) by Xavier 2019-09-16 20:20:00 +0200
 • afa35b3 exercicis d'intersecció de plans (closes #3) i quasi acabat l'apèndix (autocontingut; #6) by Xavier 2019-09-15 23:18:34 +0200
 • 45622bf llev la regla de Chió i incorpor problemes de sistemes d'equacions de la versió 19 de març de 2019 de Xisco Sebastià by Xavier 2019-09-11 22:57:12 +0200
 • 0d38224 Portada: actualitz el codi QR by Xavier 2019-09-08 13:54:14 +0200
 • fd85753 millora gramatical by Xavier 2018-10-16 18:12:32 +0200
 • ec31f4d correcció del link a README by Xavier 2018-09-12 17:24:40 +0200
 • 620d51e typo a drets d'autor by Xavier 2018-07-20 16:21:57 +0200
 • 17f9033 correcció d'errors by Xavier 2018-06-08 20:12:16 +0200
 • 0c05679 migració de github a somenxavier.xyz by Xavier 2018-06-08 19:28:46 +0200
 • 305b97a fixada la versió a 2.4.0-pre by Xavier 2017-09-15 19:31:30 +0200
 • a023108 reordenats els apèndixos i ús UTF-8 (closes #12) by Xavier 2017-09-15 19:19:37 +0200
 • 9fa4931 apèndix: completat el mcm by Xavier 2017-09-15 19:07:36 +0200
 • 5298b01 (tag: v2.3.0) 2.3.0 posicions relatives raonant sobre vectors by Xavier 2017-03-30 19:01:13 +0200
 • 7d2272b corregint errors by Xavier 2017-03-20 17:24:21 +0100
 • b2cffc4 correcció d'errors by Xavier 2017-03-03 17:05:21 +0100
 • 08532e3 correcció d'errades by Xavier 2017-02-14 19:49:16 +0100
 • 9128a27 errors by Xavier 2017-02-10 18:57:43 +0100
 • 6d91d85 correcció d'alguns errors by Xavier 2017-02-07 17:31:03 +0100
 • 508b3a4 coses menors by Xavier 2017-01-27 16:54:49 +0100
 • 1706c02 cosa menor als drets d'autor by Xavier 2017-01-27 16:45:06 +0100
 • fdff23a correcció d'error by Xavier 2017-01-27 16:43:53 +0100
 • e6b7539 mcm by Xavier 2017-01-20 13:50:52 +0100
 • 9b4a5f5 correcció d'errors ortogràfics by Xavier 2016-12-09 12:11:26 +0100
 • 586c4ef correcció d'errors by Xavier 2016-12-02 16:32:12 +0100
 • 9fd75ec posat correu electrònic al README by Xavier 2016-11-17 14:05:39 +0100
 • e710370 (tag: v2.2.1) canvi d'un exercici que necessitava matrius transpostes quan encara no les havíem vistes by Xavier 2016-11-10 16:18:46 +0100
 • acc9fc1 estètica dels capítols: http://tex.stackexchange.com/questions/331741/strange-latex-error-theres-no-line-here-to-end-error/336420?noredirect=1#comment829605_336420 by Xavier 2016-11-09 12:49:57 +0100
 • d33217d (tag: v2.2.0) el glossari a l'índex by Xavier 2016-11-07 17:54:27 +0100
 • aded2e2 (tag: v2.1.5) ampliada l'explicació de què l'ordre a Chió és molt important (peu de pàgina) by Xavier 2016-11-07 16:23:50 +0100
 • a552f85 (tag: v2.1.4) versió 2.1.4 by Xavier 2016-11-04 19:26:08 +0100
 • a2e45a0 Chió en comptes de Chio by Xavier 2016-11-04 19:23:45 +0100
 • e0a96fd llev l'exercici de càlcul de determinant d'ordre 5 by Xavier 2016-11-04 19:20:54 +0100
 • ac8e3eb (tag: v2.1.3) correcció error de les solucions by Xavier 2016-11-04 17:21:32 +0100
 • 73f173d Canvi important: Chió ha de ser sempre amb la fila no pivot sense tocar by Xavier 2016-11-03 19:30:06 +0100
 • e2c316f v 2.1.2 real by Xavier 2016-10-28 19:25:54 +0200
 • 6b85f59 (tag: v2.1.2) canvi a la referència de les versions by Xavier 2016-10-28 19:22:41 +0200
 • 3bcec02 (tag: v2.1.1) Arreglats alguns errors: 1 error ortogràfic 1 error matemàtic 1 error de compilació https://tex.stackexchange.com/questions/331741/strange-latex-error-theres-no-line-here-to-end-error/336420#336420 by Xavier 2016-10-28 19:01:42 +0200
 • f9fc84f retocs by Xavier 2016-05-20 17:08:27 +0200
 • 18d86e0 retocs by Xavier 2016-05-20 16:35:55 +0200
 • c10ea5d referències als teoremes que s'usen by Xavier 2016-05-20 16:01:33 +0200
 • 20785bb llev coses innecessàries by Xavier 2016-05-14 13:18:40 +0200
 • f6f6b13 (tag: v2.1) v. 2.1 Closes #5 #12 by Xavier 2016-04-22 17:45:40 +0200
 • 8f3837e v. 2.1-pre #12 #5 by Xavier 2016-04-22 17:29:01 +0200
 • efcee0d v. 2.1-pre #5 #12 by Xavier 2016-04-19 19:09:14 +0200
 • 3647b27 pos enllaç a CC-BY 4.0 al READM by Xavier 2016-04-19 18:54:23 +0200
 • acf04bb torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra by Xavier 2016-04-19 18:50:41 +0200
 • 332f596 v. 2.1-pre by Xavier 2016-04-19 17:34:02 +0200
 • 2a80f0b versió 2.1-pre #5 by Xavier 2016-04-19 13:44:03 +0200
 • 92d067a probabilitat: quasi enllestida. Passada la llista d'exercicis a un conjunt d'exercicis by Xavier 2016-03-02 11:52:16 +0100
 • bb98580 traducció de més exercicis by Xavier 2016-02-29 13:01:21 +0100
 • 0ef66a4 traducció d'alguns exercicis de probabilitat #5 by Xavier 2016-02-29 11:46:56 +0100
 • d4ba659 llev dibuixos innecessaris (fixes #20) by Xavier 2016-02-29 10:36:59 +0100
 • 7254801 fins a exercicis proposats de probabilitat by Xavier 2016-02-29 10:33:53 +0100
 • ea77ceb taules de contingència by Xavier 2016-02-28 20:49:32 +0100
 • 7c468f1 explicació del diagrama d'arbre by Xavier 2016-02-28 15:29:09 +0100
 • c59a0bb diagrama d'arbre: retocs by Xavier 2016-02-26 16:49:48 +0100
 • 022139b diagrama d'arbre: exemple by Xavier 2016-02-26 16:46:26 +0100
 • 0a4bb6a començ experiments compostos by Xavier 2016-02-26 13:20:32 +0100
 • c0623fd probabilitat simple by Xavier 2016-02-26 11:23:36 +0100
 • f473f73 fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor by Xavier 2016-02-25 13:57:53 +0100
 • bbd765e fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat by Xavier 2016-02-25 12:13:28 +0100
 • b4494a6 probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari by Xavier 2016-02-24 11:11:09 +0100
 • 218a656 correcció d'errors a Geometria 2D by Xavier 2016-02-22 09:48:33 +0100
 • b5e62b7 arreglat error a Geometria 2D by Xavier 2016-02-17 14:13:50 +0100
 • 5399057 v 1.8.0-pre: començ a fer probabilitat. Feta fins a operacions amb esdeveniments (no inclosos) by Xavier 2016-02-02 11:43:31 +0100
 • c5af0bc (tag: v1.7.0) v 1.7.0 by Xavier 2016-01-26 10:58:12 +0100
 • c61a03b fins a exercicis resolts by Xavier 2016-01-26 09:50:40 +0100
 • c4a0c33 suprimits exercicis que no entren by Xavier 2016-01-26 09:25:20 +0100
 • 3ad9696 correcció gramatical dels exercicis by Xavier 2016-01-26 08:40:33 +0100
 • 0ad4aa8 1.7.0-pre3: revisió d'exercicis by Xavier 2016-01-25 18:27:05 +0100
 • e0f9c8e correcció d'un error tipogràfic by Xavier 2016-01-25 17:43:31 +0100
 • fccc69f errors ortogràfics del README by Xavier 2016-01-22 09:53:07 +0100
 • bb7e38e fins a recull de fórmules de la geometria 3D (no inclòs) by Xavier 2016-01-22 09:47:52 +0100
 • 905ad69 posició relativa de plans by Xavier 2016-01-21 10:55:26 +0100
 • 5bc847f fins a posició relativa de rectes (inclosa) by Xavier 2016-01-21 09:25:28 +0100
 • 0415926 sistemes d'equacions: exercicis de resolució de compatibles indeterminats i canvi d'ordre by Xavier 2016-01-21 08:59:51 +0100
 • 232cc05 eliminació de figures innecessàries by Xavier 2016-01-19 18:25:33 +0100
 • 6949bee rectificació de posició relativa de rectes by Xavier 2016-01-19 18:18:03 +0100
 • 05a26ef teoria de posició relativa de rectes 3D by Xavier 2016-01-19 13:57:18 +0100
 • b0e5261 pas de l'equació implícita a equació paramètrica de la recta (Javier Sánchez COU) by Xavier 2016-01-19 13:33:30 +0100
 • e5f1c85 falta començar posició relativa rectes, plans i plans i rectes by Xavier 2016-01-13 18:14:57 +0100
 • 94260f3 més exercicis de Cràmer by Xavier 2016-01-13 17:51:50 +0100