200 Commits (fd8575369a0c78edcb16cdad7540dcaf9ff374ed)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. fd8575369a millora gramatical 2 years ago
  Xavier B. ec31f4d3fd correcció del link a README 2 years ago
  Xavier B. 620d51eafa typo a drets d'autor 2 years ago
  Xavier B. 17f903356a correcció d'errors 2 years ago
  Xavier B. 0c056795d4 migració de github a somenxavier.xyz 2 years ago
  Xavier 305b97ab88 fixada la versió a 2.4.0-pre 3 years ago
  Xavier a023108992 reordenats els apèndixos i ús UTF-8 (closes #12) 3 years ago
  Xavier 9fa4931b1a apèndix: completat el mcm 3 years ago
  Xavier 5298b01e9a 2.3.0 3 years ago
  Xavier 7d2272b99c corregint errors 3 years ago
  Xavier b2cffc4b64 correcció d'errors 3 years ago
  Xavier 08532e32d6 correcció d'errades 3 years ago
  Xavier 9128a2790d errors 3 years ago
  Xavier 6d91d85579 correcció d'alguns errors 3 years ago
  Xavier 508b3a4cb8 coses menors 3 years ago
  Xavier 1706c0285a cosa menor als drets d'autor 3 years ago
  Xavier fdff23aeb3 correcció d'error 3 years ago
  Xavier e6b7539e33 mcm 3 years ago
  Xavier 9b4a5f5cda correcció d'errors ortogràfics 3 years ago
  Xavier 586c4efdfb correcció d'errors 3 years ago
  Xavier 9fd75ec4cf posat correu electrònic al README 4 years ago
  Xavier e7103701c5 canvi d'un exercici que necessitava matrius transpostes quan encara no les havíem vistes 4 years ago
  Xavier acc9fc1521 estètica dels capítols: http://tex.stackexchange.com/questions/331741/strange-latex-error-theres-no-line-here-to-end-error/336420?noredirect=1#comment829605_336420 4 years ago
  Xavier d33217dace el glossari a l'índex 4 years ago
  Xavier aded2e2872 ampliada l'explicació de què l'ordre a Chió és molt important (peu de pàgina) 4 years ago
  Xavier a552f8568a versió 2.1.4 4 years ago
  Xavier a2e45a0901 Chió en comptes de Chio 4 years ago
  Xavier e0a96fd29a llev l'exercici de càlcul de determinant d'ordre 5 4 years ago
  Xavier ac8e3eb9b5 correcció error de les solucions 4 years ago
  Xavier 73f173dc87 Canvi important: Chió ha de ser sempre amb la fila no pivot sense tocar 4 years ago
  Xavier e2c316f161 v 2.1.2 real 4 years ago
  Xavier 6b85f59c60 canvi a la referència de les versions 4 years ago
  Xavier 3bcec02331 Arreglats alguns errors: 4 years ago
  Xavier f9fc84f943 retocs 4 years ago
  Xavier 18d86e0a3f retocs 4 years ago
  Xavier c10ea5d827 referències als teoremes que s'usen 4 years ago
  Xavier 20785bbf3d llev coses innecessàries 4 years ago
  Xavier f6f6b13688 v. 2.1 Closes #5 #12 4 years ago
  Xavier 8f3837e6bb v. 2.1-pre #12 #5 4 years ago
  Xavier efcee0d0ce v. 2.1-pre #5 #12 4 years ago
  Xavier 3647b27588 pos enllaç a CC-BY 4.0 al READM 4 years ago
  Xavier acf04bb48d torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra 4 years ago
  Xavier 332f5968cf v. 2.1-pre 4 years ago
  Xavier 2a80f0bed4 versió 2.1-pre #5 4 years ago
  Xavier 92d067aac1 probabilitat: quasi enllestida. Passada la llista d'exercicis a un conjunt d'exercicis 4 years ago
  Xavier bb98580bf6 traducció de més exercicis 4 years ago
  Xavier 0ef66a47c7 traducció d'alguns exercicis de probabilitat #5 4 years ago
  Xavier d4ba659530 llev dibuixos innecessaris (fixes #20) 4 years ago
  Xavier 7254801ac9 fins a exercicis proposats de probabilitat 4 years ago
  Xavier ea77ceb504 taules de contingència 4 years ago