6 Commits (f473f73519963175e8040b8a69385563fbdd6d91)

Author SHA1 Message Date
  Xavier f473f73519 fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor 3 years ago
  Xavier bbd765e99f fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 3 years ago
  Xavier b4494a6283 probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari 3 years ago
  Xavier 539905734a v 1.8.0-pre: començ a fer probabilitat. Feta fins a operacions amb esdeveniments (no inclosos) 3 years ago
  Xavier c5e52a39ff pos la llicència al QR-code 5 years ago
  Xavier 4379fb01f8 versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago