22 Commits (993abd8f5249c0e084f7fffda2324f9d31654b0d)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier 993abd8f52 Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 6 years ago
  Xavier d69c8ad82f Parcialment #2 (filera en comptes de fila) i #18 6 years ago
  Xavier 89b92827e4 pos marca de final de demostració al final de les solucions (closes #16), embellesc els teoremes en color i sfseries (closes #14) amb l'ajuda de thmtools i http://tex.stackexchange.com/questions/7669/bfseries-is-to-textbf-as-what-is-to-textsf 6 years ago
  Xavier a4924a8f76 Posada més bibliografia #17 6 years ago
  Xavier d9cebdd6a1 afegida entrada a bibliografia 6 years ago
  Xavier 0e8256b5d8 Ús apropiat de backmatter i incorporació de l'apèndix 6 years ago
  Xavier a50acf4175 Afegida bibliografia (close #17) i posats la citació als exercicis corresponents 6 years ago
  Xavier 84280ed86d posats alguns exercicis de geometria 6 years ago
  Xavier 2dc946c5a7 Parcialment #7 i #4 al tema dels determinants 6 years ago
  Xavier c93ed9ce09 closed #6 6 years ago
  Xavier 44c80aa7fb drop cleveref: problems with that. We could use this nameref and autoref https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Labels_and_Cross-referencing#The_hyperref_package_and_.5Cautoref.7B.7D 6 years ago
  Xavier 87283d9011 permet l'ús de cref, nameref i Cref al document (pàgina 4 del manual de thmtools) 6 years ago
  Xavier bd7cb6930c Ús de thmtools i resetejat de comptadors (teoremes, etc.) abans de cada capítol. És més bo de matenir i personalitzar close #3 Referències: http://tex.stackexchange.com/questions/28174/how-to-get-this-theorem-numbering-to-work 6 years ago
  Xavier eea38e0e75 Afegeix exercicis de geometria (COU de Javier Sánchez) i utilitz el paquet enumitem 6 years ago
  Xavier 24cc42cf1e Determinants abans de matrius #8, parcialment #2 i #10 6 years ago
  Xavier 4379fb01f8 versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 6 years ago
  Xavier a1f17a25e1 .gitignore -> ignorar hg 6 years ago
  Xavier df7bbb8831 README: llicència 6 years ago
  Xavier f40e0a96cb README: paràgraf de llicència 6 years ago
  Xavier 162f5890a7 afegida llicència Creative Commons com a fitxer i al README.md. Autoria a README 6 years ago
  Xavier 7a3a488bd5 Primera versió: importació dels materials de Xisco 6 years ago
  Xavier e36c81cad4 Initial commit 6 years ago