192 Commits (5298b01e9a3a8e48b3e2b121020d768853e84179)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier 5298b01e9a 2.3.0 3 years ago
  Xavier 7d2272b99c corregint errors 3 years ago
  Xavier b2cffc4b64 correcció d'errors 3 years ago
  Xavier 08532e32d6 correcció d'errades 3 years ago
  Xavier 9128a2790d errors 3 years ago
  Xavier 6d91d85579 correcció d'alguns errors 3 years ago
  Xavier 508b3a4cb8 coses menors 3 years ago
  Xavier 1706c0285a cosa menor als drets d'autor 3 years ago
  Xavier fdff23aeb3 correcció d'error 3 years ago
  Xavier e6b7539e33 mcm 3 years ago
  Xavier 9b4a5f5cda correcció d'errors ortogràfics 3 years ago
  Xavier 586c4efdfb correcció d'errors 3 years ago
  Xavier 9fd75ec4cf posat correu electrònic al README 3 years ago
  Xavier e7103701c5 canvi d'un exercici que necessitava matrius transpostes quan encara no les havíem vistes 3 years ago
  Xavier acc9fc1521 estètica dels capítols: http://tex.stackexchange.com/questions/331741/strange-latex-error-theres-no-line-here-to-end-error/336420?noredirect=1#comment829605_336420 3 years ago
  Xavier d33217dace el glossari a l'índex 3 years ago
  Xavier aded2e2872 ampliada l'explicació de què l'ordre a Chió és molt important (peu de pàgina) 3 years ago
  Xavier a552f8568a versió 2.1.4 3 years ago
  Xavier a2e45a0901 Chió en comptes de Chio 3 years ago
  Xavier e0a96fd29a llev l'exercici de càlcul de determinant d'ordre 5 3 years ago
  Xavier ac8e3eb9b5 correcció error de les solucions 3 years ago
  Xavier 73f173dc87 Canvi important: Chió ha de ser sempre amb la fila no pivot sense tocar 3 years ago
  Xavier e2c316f161 v 2.1.2 real 3 years ago
  Xavier 6b85f59c60 canvi a la referència de les versions 3 years ago
  Xavier 3bcec02331 Arreglats alguns errors: 3 years ago
  Xavier f9fc84f943 retocs 4 years ago
  Xavier 18d86e0a3f retocs 4 years ago
  Xavier c10ea5d827 referències als teoremes que s'usen 4 years ago
  Xavier 20785bbf3d llev coses innecessàries 4 years ago
  Xavier f6f6b13688 v. 2.1 Closes #5 #12 4 years ago
  Xavier 8f3837e6bb v. 2.1-pre #12 #5 4 years ago
  Xavier efcee0d0ce v. 2.1-pre #5 #12 4 years ago
  Xavier 3647b27588 pos enllaç a CC-BY 4.0 al READM 4 years ago
  Xavier acf04bb48d torn a posar el logo de Creative Commons per a una millor identificació de la llicència de l'obra 4 years ago
  Xavier 332f5968cf v. 2.1-pre 4 years ago
  Xavier 2a80f0bed4 versió 2.1-pre #5 4 years ago
  Xavier 92d067aac1 probabilitat: quasi enllestida. Passada la llista d'exercicis a un conjunt d'exercicis 4 years ago
  Xavier bb98580bf6 traducció de més exercicis 4 years ago
  Xavier 0ef66a47c7 traducció d'alguns exercicis de probabilitat #5 4 years ago
  Xavier d4ba659530 llev dibuixos innecessaris (fixes #20) 4 years ago
  Xavier 7254801ac9 fins a exercicis proposats de probabilitat 4 years ago
  Xavier ea77ceb504 taules de contingència 4 years ago
  Xavier 7c468f1d91 explicació del diagrama d'arbre 4 years ago
  Xavier c59a0bb4db diagrama d'arbre: retocs 4 years ago
  Xavier 022139b562 diagrama d'arbre: exemple 4 years ago
  Xavier 0a4bb6aec0 començ experiments compostos 4 years ago
  Xavier c0623fd4e7 probabilitat simple 4 years ago
  Xavier f473f73519 fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor 4 years ago
  Xavier bbd765e99f fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 4 years ago
  Xavier b4494a6283 probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari 4 years ago