222 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier ca26c2f729 pla 4 years ago
  Xavier fe3f31f587 vector normal d'un pla (quasi acabat) 4 years ago
  Xavier ad44c6bce9 normalització dels drets d'autor 4 years ago
  Xavier f6d6c97dd4 fins a vector normal del pla (no acabat): gràfic del vector normal 4 years ago
  Xavier 94160b5c87 fins a cvector normal (no complet) 4 years ago
  Xavier e0c66765a7 fins a vector normal del pla (no acabat) 4 years ago
  Xavier 89b72eb478 més info del document 4 years ago
  Xavier 95d466bdaf correcció d'errors ortogràfics 4 years ago
  Xavier f9c8fed851 figura de les equacions del pla rotat 4 years ago
  Xavier 05fdb0e9a1 solucions als problemes d'inverses de matrius que impliquen factoritzar (tipus examen) 4 years ago
  Xavier 8662d8916c càlcul de matriu inversa en funció d'un paràmetre com a l'examen 4 years ago
  Xavier a6360ceb47 fins a eq. general del pla (no inclosa) 4 years ago
  Xavier 87341ebc29 fins a les equacions vectorials del pla 4 years ago
  Xavier f02d18863a correcció d'errades a les matrius 4 years ago
  Xavier d5d029d0fb fins al pla (no inclòs) acabat 4 years ago
  Xavier 381531fa88 quasi acabat el diagrama abans de plans 4 years ago
  Xavier dc3d645ce1 quasi acabada la part abans de plans 4 years ago
  Xavier def979ceeb fins a vector director a partir de les equacions implícites (no inclòs) 4 years ago
  Xavier c7f0202ed4 solucions d'un exercici de matrius 4 years ago
  Xavier 089b88d28d correcció d'errors i ampliació dels exercicis de matrius 4 years ago
  Xavier db5ce251f8 correcció de definicions de determinants triangulars i diagonals 4 years ago
  Xavier 8ff754be4a drets d'autor amb footnotes 4 years ago
  Xavier f09bb2f146 solucions completes de determinants, canvi d'ordre d'apartats i nota a peu de pàgina de com se podria resoldre un exercici (abans el capítol de matrius estava davant del de determinants) 4 years ago
  Xavier 108d531830 solucions de determinants: només fa falta un exercici 4 years ago
  Xavier 4efc2819c4 correcció de les solucions de determinants 4 years ago
  Xavier b6523e8485 closes #15 (source: stackexchange.com /52878) 4 years ago
  Xavier 6fc1dce5a3 apèndixos 4 years ago
  Xavier e2b308f968 no funcioonen els enllaços del glossari cap als termes #26 4 years ago
  Xavier 4c81ea9d73 glossari a l'índex (closes #26) 4 years ago
  Xavier ebb9129ac7 pos la bibliografia i intent posar el glossari #26 4 years ago
  Xavier 7bdf8e000e equació vectorial d'una recta en 3D 4 years ago
  Xavier 11cf59bf4c fins a producte mixt 4 years ago
  Xavier 531025aebd afegeix elements a l'índex 4 years ago
  Xavier 560d63c854 definició d'unitari, perpendicular, ortogonal i ortonormal 4 years ago
  Xavier f5d2229626 fins a producte mixt (no inclòs), canvi d'esquema a les versions 4 years ago
  Xavier 49827ae049 metadata -> títol 4 years ago
  Xavier d7e1d37d79 paràgraf sobre autoria rectificat 4 years ago
  Xavier 0860d5747d posada com toca la portada, els drets d'autor i el prefaci. Llev els logos (CEPA i CC) 4 years ago
  Xavier 15f4d8d52a metadata i correcció d'alguns errors d'àlgebra lineal 4 years ago
  Xavier 3c3bee2656 retocs a la portada i als drets d'autor 4 years ago
  Xavier d9d9fb9ed3 retocs 4 years ago
  Xavier c8f8ff9d1a revisat fins a la pàgina 70 (operacions amb vectors no inclosa) #20 #18 4 years ago
  Xavier 12d508725c alineació dels apartats g i h de l'exercici 1, afegits exercicis de càlcul de determinants 4 years ago
  Xavier 1ec025bc12 correcció d'alguns errors de latex #23 4 years ago
  Xavier 4e055e4de3 README: +hostòria 4 years ago
  Xavier 1aa421cd16 regla de Sarrus de forma vectorial #20, incorporació de les solucions dels problemes de n'Alícia Espuig i pos exercici de resolució de sistemes 3x3 4 years ago
  Xavier bfc8fbd7ef correcció d'error: exemple 89. Font: Xisco 4 years ago
  Xavier a242c59078 v 1.6 4 years ago
  Xavier 540c4e09c2 més exercicis de n'Alicia d'Espuig (i fi). Closes #25 4 years ago
  Xavier a99cb30275 pos més exercicis de n'Alicia Espuig 4 years ago