224 次程式碼提交 (master)
 

作者 SHA1 備註 提交日期
  Xavier B. 40d72a5884 citar de forma apropiada els autors: per ordre cronològic 1 周之前
  Xavier B. 1fb857d853 Fet el gràfic del paral·lelogram (closes #16) 1 周之前
  Xavier B. c4bf8b1e8d correcció d'errors 4 月之前
  Xavier B. 92d9d51a4e passant de l'equació contínua d'una recta a la implícita de vegades fa falta fer tots els productes creuats 4 月之前
  Xavier B. 6dfed89a29 Llevat la part del manual del pas de l'equació implícita a l'equació paramètrica d'una recta usant parametrització del sistema d'equacions de l'equació implícita 4 月之前
  Xavier B. 1b5c527a58 correcció d'errors d'escriptura detectats 5 月之前
  Xavier B. 58e53b73c5 correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials 5 月之前
  Xavier B. 537e785bbd canvi de l'ordre de la transposadaç 8 月之前
  Xavier B. 0b0d295d7a correcció d'error 8 月之前
  Xavier B. 44fd5148e7 versió 2.4.2 8 月之前
  Xavier B. b1a092a646 correcció d'un error a la solució 8 月之前
  Xavier B. 7e1c7644ad llev propietats innecessàries, llev tipus de determinants, llev exercicis que eren d'aplicació de propietats que ara no hi són, pos combinació lineal a l'apartat de matrius, ... en general, llev coses per adaptar-me a 2h setmanals #14 8 月之前
  Xavier B. d8572fe08e posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors 8 月之前
  Xavier B. 174b306907 canvi el nombre de la versió 9 月之前
  Xavier B. 6ddcbd2383 Posades les solucions de Matrius (parcial); relacionat amb #9 9 月之前
  Xavier B. 665625f626 Posades les solucions de Geometria; relacionat amb #9 9 月之前
  Xavier B. a109b7a036 Solució i resolució de determinants (i llev totes les mencions a la regla de Chió) - relacionats amb #9 i #12 9 月之前
  Xavier B. 3ee0141c97 alguns retocs 9 月之前
  Xavier B. dcfbfc3ab6 correcció d'errors ortogràfics 9 月之前
  Xavier B. c89b70b047 Acabat factorització de polinomis (importat de la versió de Xisco Sebastià del curs 2019-2020) #6 9 月之前
  Xavier B. 5aaf21289b Feta l'apartat de l'annex d'arrels de polinomis (importació de Xisco Sebastià) 9 月之前
  Xavier B. afa35b34b4 exercicis d'intersecció de plans (closes #3) i quasi acabat l'apèndix (autocontingut; #6) 9 月之前
  Xavier B. 45622bf6d8 llev la regla de Chió i incorpor problemes de sistemes d'equacions de la versió 19 de març de 2019 de Xisco Sebastià 9 月之前
  Xavier B. 0d38224a86 Portada: actualitz el codi QR 10 月之前
  Xavier B. fd8575369a millora gramatical 1 年之前
  Xavier B. ec31f4d3fd correcció del link a README 1 年之前
  Xavier B. 620d51eafa typo a drets d'autor 1 年之前
  Xavier B. 17f903356a correcció d'errors 2 年之前
  Xavier B. 0c056795d4 migració de github a somenxavier.xyz 2 年之前
  Xavier 305b97ab88 fixada la versió a 2.4.0-pre 2 年之前
  Xavier a023108992 reordenats els apèndixos i ús UTF-8 (closes #12) 2 年之前
  Xavier 9fa4931b1a apèndix: completat el mcm 2 年之前
  Xavier 5298b01e9a 2.3.0 3 年之前
  Xavier 7d2272b99c corregint errors 3 年之前
  Xavier b2cffc4b64 correcció d'errors 3 年之前
  Xavier 08532e32d6 correcció d'errades 3 年之前
  Xavier 9128a2790d errors 3 年之前
  Xavier 6d91d85579 correcció d'alguns errors 3 年之前
  Xavier 508b3a4cb8 coses menors 3 年之前
  Xavier 1706c0285a cosa menor als drets d'autor 3 年之前
  Xavier fdff23aeb3 correcció d'error 3 年之前
  Xavier e6b7539e33 mcm 3 年之前
  Xavier 9b4a5f5cda correcció d'errors ortogràfics 3 年之前
  Xavier 586c4efdfb correcció d'errors 3 年之前
  Xavier 9fd75ec4cf posat correu electrònic al README 3 年之前
  Xavier e7103701c5 canvi d'un exercici que necessitava matrius transpostes quan encara no les havíem vistes 3 年之前
  Xavier acc9fc1521 estètica dels capítols: http://tex.stackexchange.com/questions/331741/strange-latex-error-theres-no-line-here-to-end-error/336420?noredirect=1#comment829605_336420 3 年之前
  Xavier d33217dace el glossari a l'índex 3 年之前
  Xavier aded2e2872 ampliada l'explicació de què l'ordre a Chió és molt important (peu de pàgina) 3 年之前
  Xavier a552f8568a versió 2.1.4 3 年之前