224 Révisions (master)
 

Auteur SHA1 Message Date
  Xavier B. 40d72a5884 citar de forma apropiada els autors: per ordre cronològic il y a 1 semaine
  Xavier B. 1fb857d853 Fet el gràfic del paral·lelogram (closes #16) il y a 1 semaine
  Xavier B. c4bf8b1e8d correcció d'errors il y a 4 mois
  Xavier B. 92d9d51a4e passant de l'equació contínua d'una recta a la implícita de vegades fa falta fer tots els productes creuats il y a 4 mois
  Xavier B. 6dfed89a29 Llevat la part del manual del pas de l'equació implícita a l'equació paramètrica d'una recta usant parametrització del sistema d'equacions de l'equació implícita il y a 4 mois
  Xavier B. 1b5c527a58 correcció d'errors d'escriptura detectats il y a 5 mois
  Xavier B. 58e53b73c5 correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials il y a 6 mois
  Xavier B. 537e785bbd canvi de l'ordre de la transposadaç il y a 8 mois
  Xavier B. 0b0d295d7a correcció d'error il y a 8 mois
  Xavier B. 44fd5148e7 versió 2.4.2 il y a 8 mois
  Xavier B. b1a092a646 correcció d'un error a la solució il y a 8 mois
  Xavier B. 7e1c7644ad llev propietats innecessàries, llev tipus de determinants, llev exercicis que eren d'aplicació de propietats que ara no hi són, pos combinació lineal a l'apartat de matrius, ... en general, llev coses per adaptar-me a 2h setmanals #14 il y a 8 mois
  Xavier B. d8572fe08e posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors il y a 8 mois
  Xavier B. 174b306907 canvi el nombre de la versió il y a 9 mois
  Xavier B. 6ddcbd2383 Posades les solucions de Matrius (parcial); relacionat amb #9 il y a 9 mois
  Xavier B. 665625f626 Posades les solucions de Geometria; relacionat amb #9 il y a 9 mois
  Xavier B. a109b7a036 Solució i resolució de determinants (i llev totes les mencions a la regla de Chió) - relacionats amb #9 i #12 il y a 9 mois
  Xavier B. 3ee0141c97 alguns retocs il y a 9 mois
  Xavier B. dcfbfc3ab6 correcció d'errors ortogràfics il y a 9 mois
  Xavier B. c89b70b047 Acabat factorització de polinomis (importat de la versió de Xisco Sebastià del curs 2019-2020) #6 il y a 9 mois
  Xavier B. 5aaf21289b Feta l'apartat de l'annex d'arrels de polinomis (importació de Xisco Sebastià) il y a 9 mois
  Xavier B. afa35b34b4 exercicis d'intersecció de plans (closes #3) i quasi acabat l'apèndix (autocontingut; #6) il y a 9 mois
  Xavier B. 45622bf6d8 llev la regla de Chió i incorpor problemes de sistemes d'equacions de la versió 19 de març de 2019 de Xisco Sebastià il y a 10 mois
  Xavier B. 0d38224a86 Portada: actualitz el codi QR il y a 10 mois
  Xavier B. fd8575369a millora gramatical il y a 1 an
  Xavier B. ec31f4d3fd correcció del link a README il y a 1 an
  Xavier B. 620d51eafa typo a drets d'autor il y a 1 an
  Xavier B. 17f903356a correcció d'errors il y a 2 ans
  Xavier B. 0c056795d4 migració de github a somenxavier.xyz il y a 2 ans
  Xavier 305b97ab88 fixada la versió a 2.4.0-pre il y a 2 ans
  Xavier a023108992 reordenats els apèndixos i ús UTF-8 (closes #12) il y a 2 ans
  Xavier 9fa4931b1a apèndix: completat el mcm il y a 2 ans
  Xavier 5298b01e9a 2.3.0 il y a 3 ans
  Xavier 7d2272b99c corregint errors il y a 3 ans
  Xavier b2cffc4b64 correcció d'errors il y a 3 ans
  Xavier 08532e32d6 correcció d'errades il y a 3 ans
  Xavier 9128a2790d errors il y a 3 ans
  Xavier 6d91d85579 correcció d'alguns errors il y a 3 ans
  Xavier 508b3a4cb8 coses menors il y a 3 ans
  Xavier 1706c0285a cosa menor als drets d'autor il y a 3 ans
  Xavier fdff23aeb3 correcció d'error il y a 3 ans
  Xavier e6b7539e33 mcm il y a 3 ans
  Xavier 9b4a5f5cda correcció d'errors ortogràfics il y a 3 ans
  Xavier 586c4efdfb correcció d'errors il y a 3 ans
  Xavier 9fd75ec4cf posat correu electrònic al README il y a 3 ans
  Xavier e7103701c5 canvi d'un exercici que necessitava matrius transpostes quan encara no les havíem vistes il y a 3 ans
  Xavier acc9fc1521 estètica dels capítols: http://tex.stackexchange.com/questions/331741/strange-latex-error-theres-no-line-here-to-end-error/336420?noredirect=1#comment829605_336420 il y a 3 ans
  Xavier d33217dace el glossari a l'índex il y a 3 ans
  Xavier aded2e2872 ampliada l'explicació de què l'ordre a Chió és molt important (peu de pàgina) il y a 3 ans
  Xavier a552f8568a versió 2.1.4 il y a 3 ans