47 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. e143995bd2 Posat l'examen del 2020 (closes #13), canvio README.md per posar l'enllaç de l'arxiu raw dels apunts i no l'enllaç al gitea i canvi d'ordre (primer tema probabilitat) 2 weeks ago
  Xavier B. c324075e14 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte 2 months ago
  Xavier B. d8572fe08e posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors 11 months ago
  Xavier acc9fc1521 estètica dels capítols: http://tex.stackexchange.com/questions/331741/strange-latex-error-theres-no-line-here-to-end-error/336420?noredirect=1#comment829605_336420 3 years ago
  Xavier d33217dace el glossari a l'índex 3 years ago
  Xavier 73f173dc87 Canvi important: Chió ha de ser sempre amb la fila no pivot sense tocar 3 years ago
  Xavier 3bcec02331 Arreglats alguns errors: 3 years ago
  Xavier 0a4bb6aec0 començ experiments compostos 4 years ago
  Xavier b4494a6283 probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari 4 years ago
  Xavier 381531fa88 quasi acabat el diagrama abans de plans 4 years ago
  Xavier dc3d645ce1 quasi acabada la part abans de plans 4 years ago
  Xavier 108d531830 solucions de determinants: només fa falta un exercici 5 years ago
  Xavier 4efc2819c4 correcció de les solucions de determinants 5 years ago
  Xavier b6523e8485 closes #15 (source: stackexchange.com /52878) 5 years ago
  Xavier 6fc1dce5a3 apèndixos 5 years ago
  Xavier e2b308f968 no funcioonen els enllaços del glossari cap als termes #26 5 years ago
  Xavier 4c81ea9d73 glossari a l'índex (closes #26) 5 years ago
  Xavier ebb9129ac7 pos la bibliografia i intent posar el glossari #26 5 years ago
  Xavier 11cf59bf4c fins a producte mixt 5 years ago
  Xavier 49827ae049 metadata -> títol 5 years ago
  Xavier 15f4d8d52a metadata i correcció d'alguns errors d'àlgebra lineal 5 years ago
  Xavier d9d9fb9ed3 retocs 5 years ago
  Xavier 1ec025bc12 correcció d'alguns errors de latex #23 5 years ago
  Xavier 1aa421cd16 regla de Sarrus de forma vectorial #20, incorporació de les solucions dels problemes de n'Alícia Espuig i pos exercici de resolució de sistemes 3x3 5 years ago
  Xavier 8ba1303e95 fins a pendent de la recta 2d, no inclosa 5 years ago
  Xavier 2a8700075d fins a recta en el pla no inclosa 5 years ago
  Xavier 3b3a1cbc2b pas de gràfics no vectorials a vectorials de Geometria 2D 5 years ago
  Xavier 5ed6cb8f57 qrcode properly call, substitution of shake by GNU Make 5 years ago
  Xavier 5a7d825839 Pos solucions parcials del tema de determinants #4 5 years ago
  Xavier 1b907c515d Revisatsat fins a Matrius: he de començar sistemes d'equacions #21 #18. He posat el fitxer de solucions #4 5 years ago
  Xavier 8376f5d41d codi QR amb missatge i marc, pos enllaç al 'commits' del nombre de la revisió i pos l'enllaç complet dels errors de Github 5 years ago
  Xavier 658d06946c Revisat tot el primer capítol de determinants #2 #10 #21 5 years ago
  Xavier 78c6a1127e Pul·lit de la primera secció de determinants i posades solucions 5 years ago
  Xavier 772339c2b7 newcommand{term} #21. D'aquesta manera podré modificar l'estil sense canviar-ho per tot el document 5 years ago
  Xavier 89b92827e4 pos marca de final de demostració al final de les solucions (closes #16), embellesc els teoremes en color i sfseries (closes #14) amb l'ajuda de thmtools i http://tex.stackexchange.com/questions/7669/bfseries-is-to-textbf-as-what-is-to-textsf 5 years ago
  Xavier a4924a8f76 Posada més bibliografia #17 5 years ago
  Xavier 0e8256b5d8 Ús apropiat de backmatter i incorporació de l'apèndix 5 years ago
  Xavier a50acf4175 Afegida bibliografia (close #17) i posats la citació als exercicis corresponents 5 years ago
  Xavier 84280ed86d posats alguns exercicis de geometria 5 years ago
  Xavier 2dc946c5a7 Parcialment #7 i #4 al tema dels determinants 5 years ago
  Xavier c93ed9ce09 closed #6 5 years ago
  Xavier 44c80aa7fb drop cleveref: problems with that. We could use this nameref and autoref https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Labels_and_Cross-referencing#The_hyperref_package_and_.5Cautoref.7B.7D 5 years ago
  Xavier 87283d9011 permet l'ús de cref, nameref i Cref al document (pàgina 4 del manual de thmtools) 5 years ago
  Xavier bd7cb6930c Ús de thmtools i resetejat de comptadors (teoremes, etc.) abans de cada capítol. És més bo de matenir i personalitzar close #3 Referències: http://tex.stackexchange.com/questions/28174/how-to-get-this-theorem-numbering-to-work 5 years ago
  Xavier eea38e0e75 Afegeix exercicis de geometria (COU de Javier Sánchez) i utilitz el paquet enumitem 5 years ago
  Xavier 24cc42cf1e Determinants abans de matrius #8, parcialment #2 i #10 5 years ago
  Xavier 4379fb01f8 versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago