3 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
  Xavier 993abd8f52 Pos els conceptes en color i no en negreta #21 i substituieix una figura per una del Schaum de Sarrus 5 years ago
  Xavier 4379fb01f8 versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago
  Xavier 162f5890a7 afegida llicència Creative Commons com a fitxer i al README.md. Autoria a README 5 years ago