26 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. c4bf8b1e8d correcció d'errors 5 months ago
  Xavier b2cffc4b64 correcció d'errors 3 years ago
  Xavier 08532e32d6 correcció d'errades 3 years ago
  Xavier 9128a2790d errors 3 years ago
  Xavier 6d91d85579 correcció d'alguns errors 3 years ago
  Xavier f6f6b13688 v. 2.1 Closes #5 #12 4 years ago
  Xavier 8f3837e6bb v. 2.1-pre #12 #5 4 years ago
  Xavier efcee0d0ce v. 2.1-pre #5 #12 4 years ago
  Xavier 332f5968cf v. 2.1-pre 4 years ago
  Xavier 2a80f0bed4 versió 2.1-pre #5 4 years ago
  Xavier 92d067aac1 probabilitat: quasi enllestida. Passada la llista d'exercicis a un conjunt d'exercicis 4 years ago
  Xavier bb98580bf6 traducció de més exercicis 4 years ago
  Xavier 0ef66a47c7 traducció d'alguns exercicis de probabilitat #5 4 years ago
  Xavier 7254801ac9 fins a exercicis proposats de probabilitat 4 years ago
  Xavier ea77ceb504 taules de contingència 4 years ago
  Xavier 7c468f1d91 explicació del diagrama d'arbre 4 years ago
  Xavier c59a0bb4db diagrama d'arbre: retocs 4 years ago
  Xavier 022139b562 diagrama d'arbre: exemple 4 years ago
  Xavier 0a4bb6aec0 començ experiments compostos 4 years ago
  Xavier c0623fd4e7 probabilitat simple 4 years ago
  Xavier f473f73519 fins a definició de probabilitat (no inclosa) i alguns retocs als drets d'autor 4 years ago
  Xavier bbd765e99f fins a definició de probabilitat (no inclosa) quasi acabat 4 years ago
  Xavier b4494a6283 probabilitat: substitució de gràfics per gràfics vectorials. Fins a esdeveniment contrari 4 years ago
  Xavier 539905734a v 1.8.0-pre: començ a fer probabilitat. Feta fins a operacions amb esdeveniments (no inclosos) 4 years ago
  Xavier c5e52a39ff pos la llicència al QR-code 5 years ago
  Xavier 4379fb01f8 versió 2: pas a luatex, ús de shake, un fitxer per a cada part, i algunes aportacions estètiques 5 years ago