72 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. 92ca5b9395 més exercicis de determinants 12 hours ago
  Xavier B. b48a99e2f8 corregits els errors a les solucions de les arrels de polinomis (closes #21) 1 day ago
  Xavier B. 3e537ba63f Llev les propietats dels determinants (fins i tot els exercicis associats) i re-redact el càlcul dels determinants d'ordre superior a 3. #20 1 week ago
  Xavier B. 537e785bbd canvi de l'ordre de la transposadaç 11 months ago
  Xavier B. 7e1c7644ad llev propietats innecessàries, llev tipus de determinants, llev exercicis que eren d'aplicació de propietats que ara no hi són, pos combinació lineal a l'apartat de matrius, ... en general, llev coses per adaptar-me a 2h setmanals #14 1 year ago
  Xavier B. 6ddcbd2383 Posades les solucions de Matrius (parcial); relacionat amb #9 1 year ago
  Xavier B. a109b7a036 Solució i resolució de determinants (i llev totes les mencions a la regla de Chió) - relacionats amb #9 i #12 1 year ago
  Xavier B. afa35b34b4 exercicis d'intersecció de plans (closes #3) i quasi acabat l'apèndix (autocontingut; #6) 1 year ago
  Xavier B. 45622bf6d8 llev la regla de Chió i incorpor problemes de sistemes d'equacions de la versió 19 de març de 2019 de Xisco Sebastià 1 year ago
  Xavier B. fd8575369a millora gramatical 2 years ago
  Xavier B. 17f903356a correcció d'errors 2 years ago
  Xavier 6d91d85579 correcció d'alguns errors 3 years ago
  Xavier fdff23aeb3 correcció d'error 3 years ago
  Xavier 9b4a5f5cda correcció d'errors ortogràfics 3 years ago
  Xavier 586c4efdfb correcció d'errors 3 years ago
  Xavier e7103701c5 canvi d'un exercici que necessitava matrius transpostes quan encara no les havíem vistes 3 years ago
  Xavier aded2e2872 ampliada l'explicació de què l'ordre a Chió és molt important (peu de pàgina) 4 years ago
  Xavier a2e45a0901 Chió en comptes de Chio 4 years ago
  Xavier e0a96fd29a llev l'exercici de càlcul de determinant d'ordre 5 4 years ago
  Xavier 73f173dc87 Canvi important: Chió ha de ser sempre amb la fila no pivot sense tocar 4 years ago
  Xavier 3bcec02331 Arreglats alguns errors: 4 years ago
  Xavier 18d86e0a3f retocs 4 years ago
  Xavier c10ea5d827 referències als teoremes que s'usen 4 years ago
  Xavier e0f9c8e6a3 correcció d'un error tipogràfic 4 years ago
  Xavier 0415926d53 sistemes d'equacions: exercicis de resolució de compatibles indeterminats i canvi d'ordre 4 years ago
  Xavier 94260f3704 més exercicis de Cràmer 4 years ago
  Xavier 95d466bdaf correcció d'errors ortogràfics 4 years ago
  Xavier 05fdb0e9a1 solucions als problemes d'inverses de matrius que impliquen factoritzar (tipus examen) 4 years ago
  Xavier 8662d8916c càlcul de matriu inversa en funció d'un paràmetre com a l'examen 4 years ago
  Xavier f02d18863a correcció d'errades a les matrius 4 years ago
  Xavier d5d029d0fb fins al pla (no inclòs) acabat 4 years ago
  Xavier dc3d645ce1 quasi acabada la part abans de plans 4 years ago
  Xavier 089b88d28d correcció d'errors i ampliació dels exercicis de matrius 5 years ago
  Xavier db5ce251f8 correcció de definicions de determinants triangulars i diagonals 5 years ago
  Xavier f09bb2f146 solucions completes de determinants, canvi d'ordre d'apartats i nota a peu de pàgina de com se podria resoldre un exercici (abans el capítol de matrius estava davant del de determinants) 5 years ago
  Xavier 108d531830 solucions de determinants: només fa falta un exercici 5 years ago
  Xavier 4efc2819c4 correcció de les solucions de determinants 5 years ago
  Xavier 15f4d8d52a metadata i correcció d'alguns errors d'àlgebra lineal 5 years ago
  Xavier 12d508725c alineació dels apartats g i h de l'exercici 1, afegits exercicis de càlcul de determinants 5 years ago
  Xavier 1ec025bc12 correcció d'alguns errors de latex #23 5 years ago
  Xavier 1aa421cd16 regla de Sarrus de forma vectorial #20, incorporació de les solucions dels problemes de n'Alícia Espuig i pos exercici de resolució de sistemes 3x3 5 years ago
  Xavier 9ce50c088e fins a diferència de dos vectors (no inclosa) #20 #21 #12 5 years ago
  Xavier 61b31344c0 Correcció d'errades 5 years ago
  Xavier e90ef42981 Pos problemes de sistemes d'equacions 5 years ago
  Xavier 4bfdfafad7 Revisat tot el bloc d'Àlgebra lineal. Falta començar a revisar Geometria. #18 #5 #2 5 years ago
  Xavier ce1cafa900 Revisat fins a sistemes d'equacions compatibles indeterminats (resolució) 5 years ago
  Xavier 257a41156f Fins a resolució de sistema compatible determinat #18 #5 5 years ago
  Xavier d3415203fb Revisat fins a Resolució de sistemes d'equacions (no inclòs) #5 #18 5 years ago
  Xavier 5ed6cb8f57 qrcode properly call, substitution of shake by GNU Make 5 years ago
  Xavier 4b6684d8de Començant a traduir el tema de sistemes d'equacions lineals #5 5 years ago