69 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. 537e785bbd canvi de l'ordre de la transposadaç 3 months ago
  Xavier B. 7e1c7644ad llev propietats innecessàries, llev tipus de determinants, llev exercicis que eren d'aplicació de propietats que ara no hi són, pos combinació lineal a l'apartat de matrius, ... en general, llev coses per adaptar-me a 2h setmanals #14 4 months ago
  Xavier B. 6ddcbd2383 Posades les solucions de Matrius (parcial); relacionat amb #9 5 months ago
  Xavier B. a109b7a036 Solució i resolució de determinants (i llev totes les mencions a la regla de Chió) - relacionats amb #9 i #12 5 months ago
  Xavier B. afa35b34b4 exercicis d'intersecció de plans (closes #3) i quasi acabat l'apèndix (autocontingut; #6) 5 months ago
  Xavier B. 45622bf6d8 llev la regla de Chió i incorpor problemes de sistemes d'equacions de la versió 19 de març de 2019 de Xisco Sebastià 5 months ago
  Xavier B. fd8575369a millora gramatical 1 year ago
  Xavier B. 17f903356a correcció d'errors 1 year ago
  Xavier 6d91d85579 correcció d'alguns errors 3 years ago
  Xavier fdff23aeb3 correcció d'error 3 years ago
  Xavier 9b4a5f5cda correcció d'errors ortogràfics 3 years ago
  Xavier 586c4efdfb correcció d'errors 3 years ago
  Xavier e7103701c5 canvi d'un exercici que necessitava matrius transpostes quan encara no les havíem vistes 3 years ago
  Xavier aded2e2872 ampliada l'explicació de què l'ordre a Chió és molt important (peu de pàgina) 3 years ago
  Xavier a2e45a0901 Chió en comptes de Chio 3 years ago
  Xavier e0a96fd29a llev l'exercici de càlcul de determinant d'ordre 5 3 years ago
  Xavier 73f173dc87 Canvi important: Chió ha de ser sempre amb la fila no pivot sense tocar 3 years ago
  Xavier 3bcec02331 Arreglats alguns errors: 3 years ago
  Xavier 18d86e0a3f retocs 3 years ago
  Xavier c10ea5d827 referències als teoremes que s'usen 3 years ago
  Xavier e0f9c8e6a3 correcció d'un error tipogràfic 4 years ago
  Xavier 0415926d53 sistemes d'equacions: exercicis de resolució de compatibles indeterminats i canvi d'ordre 4 years ago
  Xavier 94260f3704 més exercicis de Cràmer 4 years ago
  Xavier 95d466bdaf correcció d'errors ortogràfics 4 years ago
  Xavier 05fdb0e9a1 solucions als problemes d'inverses de matrius que impliquen factoritzar (tipus examen) 4 years ago
  Xavier 8662d8916c càlcul de matriu inversa en funció d'un paràmetre com a l'examen 4 years ago
  Xavier f02d18863a correcció d'errades a les matrius 4 years ago
  Xavier d5d029d0fb fins al pla (no inclòs) acabat 4 years ago
  Xavier dc3d645ce1 quasi acabada la part abans de plans 4 years ago
  Xavier 089b88d28d correcció d'errors i ampliació dels exercicis de matrius 4 years ago
  Xavier db5ce251f8 correcció de definicions de determinants triangulars i diagonals 4 years ago
  Xavier f09bb2f146 solucions completes de determinants, canvi d'ordre d'apartats i nota a peu de pàgina de com se podria resoldre un exercici (abans el capítol de matrius estava davant del de determinants) 4 years ago
  Xavier 108d531830 solucions de determinants: només fa falta un exercici 4 years ago
  Xavier 4efc2819c4 correcció de les solucions de determinants 4 years ago
  Xavier 15f4d8d52a metadata i correcció d'alguns errors d'àlgebra lineal 4 years ago
  Xavier 12d508725c alineació dels apartats g i h de l'exercici 1, afegits exercicis de càlcul de determinants 4 years ago
  Xavier 1ec025bc12 correcció d'alguns errors de latex #23 4 years ago
  Xavier 1aa421cd16 regla de Sarrus de forma vectorial #20, incorporació de les solucions dels problemes de n'Alícia Espuig i pos exercici de resolució de sistemes 3x3 4 years ago
  Xavier 9ce50c088e fins a diferència de dos vectors (no inclosa) #20 #21 #12 4 years ago
  Xavier 61b31344c0 Correcció d'errades 4 years ago
  Xavier e90ef42981 Pos problemes de sistemes d'equacions 4 years ago
  Xavier 4bfdfafad7 Revisat tot el bloc d'Àlgebra lineal. Falta començar a revisar Geometria. #18 #5 #2 5 years ago
  Xavier ce1cafa900 Revisat fins a sistemes d'equacions compatibles indeterminats (resolució) 5 years ago
  Xavier 257a41156f Fins a resolució de sistema compatible determinat #18 #5 5 years ago
  Xavier d3415203fb Revisat fins a Resolució de sistemes d'equacions (no inclòs) #5 #18 5 years ago
  Xavier 5ed6cb8f57 qrcode properly call, substitution of shake by GNU Make 5 years ago
  Xavier 4b6684d8de Començant a traduir el tema de sistemes d'equacions lineals #5 5 years ago
  Xavier 5a7d825839 Pos solucions parcials del tema de determinants #4 5 years ago
  Xavier 1b907c515d Revisatsat fins a Matrius: he de començar sistemes d'equacions #21 #18. He posat el fitxer de solucions #4 5 years ago
  Xavier 213958bb59 Fins a rang d'una matriu d'ordre qualsevol (no inclòs) #18 5 years ago