250 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. af5fc483c5
menors 4 days ago
  Xavier B. bc06d4c0cf
simplifiació d'un exercicis (relacionat amb #20) 4 days ago
  Xavier B. 203081400e
llev la part de poder obrir un ticket per dir errors; tenc tancat gitea 4 days ago
  Xavier B. d111bbb9f3
Pos els vectors en minúscula: i no (relacionat amb #20) 4 days ago
  Xavier B. 705295997b
algunes correccions menors als exercicis proposats de la geometria plana 1 week ago
  Xavier B. 3df0a2d6e5 correcció d'un error als apunts 2 weeks ago
  Xavier B. 86aeb94c62 canvi d'un enunciat (menor) d'un problema de sistemes #20 1 month ago
  Xavier B. faaab71be1 README: retocs 1 month ago
  Xavier B. 2da0cc6a9c solucions com a secció i no com a subject 1 month ago
  Xavier B. 594352e6f6 esborr el paquet qrcode de local. Ara la meva distribució de LaTeX la inclou com a paquet del sistema, pos les solucions després de cada capítol #8 1 month ago
  Xavier B. a719d102a3 alguns retocs 1 month ago
  Xavier B. d3bed86e5c alguns retocs 1 month ago
  Xavier B. ed4d66d563 Enllaç sobre les versions 1 month ago
  Xavier B. 91a21c5b45 Simplificar notacions: més accessibles del tema 2 (complet) #20, #1' 1 month ago
  Xavier B. b1a97518b7 Simplificar notacions: més accessibles del tema 2 (parcial) #20, #1' 1 month ago
  Xavier B. b1f08f8999 correcció d'errors menors 3 months ago
  Xavier B. 0f15ac7311 correcció d'un error a la solució de l'exercici de factorització de polinomis, afegit un apartat més 3 months ago
  Xavier B. 92ca5b9395 més exercicis de determinants 3 months ago
  Xavier B. f73b23ac93 correcció d'errors a les solucions de les arrels de polinomis 3 months ago
  Xavier B. b48a99e2f8 corregits els errors a les solucions de les arrels de polinomis (closes #21) 3 months ago
  Xavier B. 3e537ba63f Llev les propietats dels determinants (fins i tot els exercicis associats) i re-redact el càlcul dels determinants d'ordre superior a 3. #20 3 months ago
  Xavier B. 5a6a644f2b Posades solucions que faltaven de geometria a l'espai #9. Llevat gràfics que no necessitava (arxius de GeoGebra) després de passar a TikZ 4 months ago
  Xavier B. 000841f0e8 Llev sokucions d'exercicis desapareguts (#18) 4 months ago
  Xavier B. e143995bd2 Posat l'examen del 2020 (closes #13), canvio README.md per posar l'enllaç de l'arxiu raw dels apunts i no l'enllaç al gitea i canvi d'ordre (primer tema probabilitat) 4 months ago
  Xavier B. 13520edb42 canvi de CEPA al README per reflactir la realitat 5 months ago
  Xavier B. c324075e14 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte 6 months ago
  Xavier B. 40d72a5884 citar de forma apropiada els autors: per ordre cronològic 7 months ago
  Xavier B. 1fb857d853 Fet el gràfic del paral·lelogram (closes #16) 7 months ago
  Xavier B. c4bf8b1e8d correcció d'errors 11 months ago
  Xavier B. 92d9d51a4e passant de l'equació contínua d'una recta a la implícita de vegades fa falta fer tots els productes creuats 11 months ago
  Xavier B. 6dfed89a29 Llevat la part del manual del pas de l'equació implícita a l'equació paramètrica d'una recta usant parametrització del sistema d'equacions de l'equació implícita 11 months ago
  Xavier B. 1b5c527a58 correcció d'errors d'escriptura detectats 1 year ago
  Xavier B. 58e53b73c5 correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials 1 year ago
  Xavier B. 537e785bbd canvi de l'ordre de la transposadaç 1 year ago
  Xavier B. 0b0d295d7a correcció d'error 1 year ago
  Xavier B. 44fd5148e7 versió 2.4.2 1 year ago
  Xavier B. b1a092a646 correcció d'un error a la solució 1 year ago
  Xavier B. 7e1c7644ad llev propietats innecessàries, llev tipus de determinants, llev exercicis que eren d'aplicació de propietats que ara no hi són, pos combinació lineal a l'apartat de matrius, ... en general, llev coses per adaptar-me a 2h setmanals #14 1 year ago
  Xavier B. d8572fe08e posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors 1 year ago
  Xavier B. 174b306907 canvi el nombre de la versió 1 year ago
  Xavier B. 6ddcbd2383 Posades les solucions de Matrius (parcial); relacionat amb #9 1 year ago
  Xavier B. 665625f626 Posades les solucions de Geometria; relacionat amb #9 1 year ago
  Xavier B. a109b7a036 Solució i resolució de determinants (i llev totes les mencions a la regla de Chió) - relacionats amb #9 i #12 1 year ago
  Xavier B. 3ee0141c97 alguns retocs 1 year ago
  Xavier B. dcfbfc3ab6 correcció d'errors ortogràfics 1 year ago
  Xavier B. c89b70b047 Acabat factorització de polinomis (importat de la versió de Xisco Sebastià del curs 2019-2020) #6 1 year ago
  Xavier B. 5aaf21289b Feta l'apartat de l'annex d'arrels de polinomis (importació de Xisco Sebastià) 1 year ago
  Xavier B. afa35b34b4 exercicis d'intersecció de plans (closes #3) i quasi acabat l'apèndix (autocontingut; #6) 1 year ago
  Xavier B. 45622bf6d8 llev la regla de Chió i incorpor problemes de sistemes d'equacions de la versió 19 de març de 2019 de Xisco Sebastià 1 year ago
  Xavier B. 0d38224a86 Portada: actualitz el codi QR 1 year ago