229 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. 5a6a644f2b Posades solucions que faltaven de geometria a l'espai #9. Llevat gràfics que no necessitava (arxius de GeoGebra) després de passar a TikZ 4 days ago
  Xavier B. 000841f0e8 Llev sokucions d'exercicis desapareguts (#18) 2 weeks ago
  Xavier B. e143995bd2 Posat l'examen del 2020 (closes #13), canvio README.md per posar l'enllaç de l'arxiu raw dels apunts i no l'enllaç al gitea i canvi d'ordre (primer tema probabilitat) 2 weeks ago
  Xavier B. 13520edb42 canvi de CEPA al README per reflactir la realitat 1 month ago
  Xavier B. c324075e14 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte 2 months ago
  Xavier B. 40d72a5884 citar de forma apropiada els autors: per ordre cronològic 3 months ago
  Xavier B. 1fb857d853 Fet el gràfic del paral·lelogram (closes #16) 3 months ago
  Xavier B. c4bf8b1e8d correcció d'errors 7 months ago
  Xavier B. 92d9d51a4e passant de l'equació contínua d'una recta a la implícita de vegades fa falta fer tots els productes creuats 7 months ago
  Xavier B. 6dfed89a29 Llevat la part del manual del pas de l'equació implícita a l'equació paramètrica d'una recta usant parametrització del sistema d'equacions de l'equació implícita 7 months ago
  Xavier B. 1b5c527a58 correcció d'errors d'escriptura detectats 8 months ago
  Xavier B. 58e53b73c5 correcció d'errors (closes #15) i solucions parcials 8 months ago
  Xavier B. 537e785bbd canvi de l'ordre de la transposadaç 11 months ago
  Xavier B. 0b0d295d7a correcció d'error 11 months ago
  Xavier B. 44fd5148e7 versió 2.4.2 11 months ago
  Xavier B. b1a092a646 correcció d'un error a la solució 11 months ago
  Xavier B. 7e1c7644ad llev propietats innecessàries, llev tipus de determinants, llev exercicis que eren d'aplicació de propietats que ara no hi són, pos combinació lineal a l'apartat de matrius, ... en general, llev coses per adaptar-me a 2h setmanals #14 11 months ago
  Xavier B. d8572fe08e posats els exàmens oficials (closes #13) i algunes coses menors 11 months ago
  Xavier B. 174b306907 canvi el nombre de la versió 1 year ago
  Xavier B. 6ddcbd2383 Posades les solucions de Matrius (parcial); relacionat amb #9 1 year ago
  Xavier B. 665625f626 Posades les solucions de Geometria; relacionat amb #9 1 year ago
  Xavier B. a109b7a036 Solució i resolució de determinants (i llev totes les mencions a la regla de Chió) - relacionats amb #9 i #12 1 year ago
  Xavier B. 3ee0141c97 alguns retocs 1 year ago
  Xavier B. dcfbfc3ab6 correcció d'errors ortogràfics 1 year ago
  Xavier B. c89b70b047 Acabat factorització de polinomis (importat de la versió de Xisco Sebastià del curs 2019-2020) #6 1 year ago
  Xavier B. 5aaf21289b Feta l'apartat de l'annex d'arrels de polinomis (importació de Xisco Sebastià) 1 year ago
  Xavier B. afa35b34b4 exercicis d'intersecció de plans (closes #3) i quasi acabat l'apèndix (autocontingut; #6) 1 year ago
  Xavier B. 45622bf6d8 llev la regla de Chió i incorpor problemes de sistemes d'equacions de la versió 19 de març de 2019 de Xisco Sebastià 1 year ago
  Xavier B. 0d38224a86 Portada: actualitz el codi QR 1 year ago
  Xavier B. fd8575369a millora gramatical 1 year ago
  Xavier B. ec31f4d3fd correcció del link a README 2 years ago
  Xavier B. 620d51eafa typo a drets d'autor 2 years ago
  Xavier B. 17f903356a correcció d'errors 2 years ago
  Xavier B. 0c056795d4 migració de github a somenxavier.xyz 2 years ago
  Xavier 305b97ab88 fixada la versió a 2.4.0-pre 3 years ago
  Xavier a023108992 reordenats els apèndixos i ús UTF-8 (closes #12) 3 years ago
  Xavier 9fa4931b1a apèndix: completat el mcm 3 years ago
  Xavier 5298b01e9a 2.3.0 3 years ago
  Xavier 7d2272b99c corregint errors 3 years ago
  Xavier b2cffc4b64 correcció d'errors 3 years ago
  Xavier 08532e32d6 correcció d'errades 3 years ago
  Xavier 9128a2790d errors 3 years ago
  Xavier 6d91d85579 correcció d'alguns errors 3 years ago
  Xavier 508b3a4cb8 coses menors 3 years ago
  Xavier 1706c0285a cosa menor als drets d'autor 3 years ago
  Xavier fdff23aeb3 correcció d'error 3 years ago
  Xavier e6b7539e33 mcm 3 years ago
  Xavier 9b4a5f5cda correcció d'errors ortogràfics 3 years ago
  Xavier 586c4efdfb correcció d'errors 3 years ago
  Xavier 9fd75ec4cf posat correu electrònic al README 3 years ago