272 Commits (main)
 

Author SHA1 Message Date
  Xavier B. 59eb7a7a18
Posats certs problemes de probabilitat condicionada d'en Javier Sánchez de COU (closes #4) 3 days ago
  Xavier B. eca9dfdccf
un problema més de sistemes d'equacions 3x3 4 days ago
  Xavier B. f29d8d7e39
Afegeix més problemes de sistemes d'equacions. Definitivament, això tanca la incidència #23 4 days ago
  Xavier B. 1210e8865b
modific el sistema d'equacions (relacionat amb #23) 4 days ago
  Xavier B. bed603ecca
més problemes de sistemes d'equacions (closes #23) 5 days ago
  Xavier B. cc33059e7b
pos enllaç simbòlic per a què les tasques siguin més visibles 5 days ago
  Xavier B. f8d7d40b82
migr a taskbook [https://github.com/klaussinani/taskbook] per administrar les tasques a fer. Veure directori tasques/.taskbook. #32 6 days ago
  Xavier B. 8ca19853dc
llev la referència del document perquè sempre apunta a un 'commit' anterior; canvio un enllaç que apuntava a una branca que ja no està present 1 week ago
  Xavier B. d2ae296f54
canvi de el paquet 'units' per 'siunitx'; pos un exercici de sistema d'equacions (#23); un problema de probabilitat d'esdeveniments compostos 1 week ago
  Xavier B. ff1cff5e95
pas de l'equació general a paramètrica de recta i pla a 3D (closes #29) 2 weeks ago
  Xavier B. afc5d57277
Aclariments sobre les equació general de la recta a 3D 2 weeks ago
  Xavier B. 511c2ca976
pas els enllaços de git.somenxavier.xyz a repo.or.cz 3 weeks ago
  Xavier B. 80ed237f0f
pas el wiki de git.somenxavier.xyz al repositori 3 weeks ago
  Xavier B. 8bbbdfed54
canvi de git.somenxavier.xyz a https://repo.or.cz/apunts-acces-uib-majors-25-anys-matematiques.git com a tàctica d'abandonar la infraestructura de pagament 3 weeks ago
  Xavier B. a6d600b6d0
Canvi del paquet datetime a datetime2; canvio el format de la versió de desenvolupament [versió]-dev-[dataactual] 4 weeks ago
  Xavier B. 5f5372eba5
Enllaç al document d'en Xisco Sebastià 4 weeks ago
  Xavier B. 1d5a4cc67f
Pos la propietat de la probabilitat de la diferència d'esdeveniments (closes #30) 1 month ago
  Xavier B. dd0cf61ea4
separ les diferents seccions de probabilitat. Mark la versió com a beta, ja que he acabat el temari de la UIB a data d'avui (9 de març) i els canvis que detectaré seran menors perquè no tendrem més classes (examen a finals de març 1 month ago
  Xavier B. b91b6d298c
diverses millores menors (closes #27) 1 month ago
  Xavier B. 8f2c3729e4
millora d'esquema de pas d'equacions de rectes 2 months ago
  Xavier B. 9189331632
correccions d'errors als enunciats i millores als apunts (coses menors) 2 months ago
  Xavier B. 17355f7e5e
correccions menors dels exercicis de rectes al pla 2 months ago
  Xavier B. af5fc483c5
menors 3 months ago
  Xavier B. bc06d4c0cf
simplifiació d'un exercicis (relacionat amb #20) 3 months ago
  Xavier B. 203081400e
llev la part de poder obrir un ticket per dir errors; tenc tancat gitea 3 months ago
  Xavier B. d111bbb9f3
Pos els vectors en minúscula: i no (relacionat amb #20) 3 months ago
  Xavier B. 705295997b
algunes correccions menors als exercicis proposats de la geometria plana 3 months ago
  Xavier B. 3df0a2d6e5 correcció d'un error als apunts 3 months ago
  Xavier B. 86aeb94c62 canvi d'un enunciat (menor) d'un problema de sistemes #20 4 months ago
  Xavier B. faaab71be1 README: retocs 4 months ago
  Xavier B. 2da0cc6a9c solucions com a secció i no com a subject 4 months ago
  Xavier B. 594352e6f6 esborr el paquet qrcode de local. Ara la meva distribució de LaTeX la inclou com a paquet del sistema, pos les solucions després de cada capítol #8 4 months ago
  Xavier B. a719d102a3 alguns retocs 4 months ago
  Xavier B. d3bed86e5c alguns retocs 4 months ago
  Xavier B. ed4d66d563 Enllaç sobre les versions 4 months ago
  Xavier B. 91a21c5b45 Simplificar notacions: més accessibles del tema 2 (complet) #20, #1' 4 months ago
  Xavier B. b1a97518b7 Simplificar notacions: més accessibles del tema 2 (parcial) #20, #1' 4 months ago
  Xavier B. b1f08f8999 correcció d'errors menors 6 months ago
  Xavier B. 0f15ac7311 correcció d'un error a la solució de l'exercici de factorització de polinomis, afegit un apartat més 6 months ago
  Xavier B. 92ca5b9395 més exercicis de determinants 6 months ago
  Xavier B. f73b23ac93 correcció d'errors a les solucions de les arrels de polinomis 6 months ago
  Xavier B. b48a99e2f8 corregits els errors a les solucions de les arrels de polinomis (closes #21) 6 months ago
  Xavier B. 3e537ba63f Llev les propietats dels determinants (fins i tot els exercicis associats) i re-redact el càlcul dels determinants d'ordre superior a 3. #20 6 months ago
  Xavier B. 5a6a644f2b Posades solucions que faltaven de geometria a l'espai #9. Llevat gràfics que no necessitava (arxius de GeoGebra) després de passar a TikZ 7 months ago
  Xavier B. 000841f0e8 Llev sokucions d'exercicis desapareguts (#18) 7 months ago
  Xavier B. e143995bd2 Posat l'examen del 2020 (closes #13), canvio README.md per posar l'enllaç de l'arxiu raw dels apunts i no l'enllaç al gitea i canvi d'ordre (primer tema probabilitat) 7 months ago
  Xavier B. 13520edb42 canvi de CEPA al README per reflactir la realitat 8 months ago
  Xavier B. c324075e14 2.5.0-pre.1: pos el correu electrònic correcte 9 months ago
  Xavier B. 40d72a5884 citar de forma apropiada els autors: per ordre cronològic 10 months ago
  Xavier B. 1fb857d853 Fet el gràfic del paral·lelogram (closes #16) 10 months ago