Browse Source

README: retocs

master
Xavier B. 1 month ago
parent
commit
faaab71be1
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +2
    -2
      README.md

+ 2
- 2
README.md View File

@ -1,6 +1,6 @@
# Continguts #
En aquest repositori trobareu el codi font dels *Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys*. L'objectiu d'aquests apunts és servir de guia per a aprovar la prova de Matemàtiques de l'Accés a la UIB per a majors de 25 anys.
En aquest repositori trobareu el codi font dels *Apunts per a l'accés a la UIB per a majors de 25 anys*. L'objectiu d'aquests apunts és servir de guia per a aprovar la prova de Matemàtiques de l'[Accés a la UIB per a majors de 25 anys](https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/mes_grans25/).
# Història #
@ -10,7 +10,7 @@ En aquest repositori trobareu el codi font dels *Apunts per a l'accés a la UIB
* Amb posterioritat a aquest fet, vaig crear aquest repositori i, paulatinament, he anat introduïnt el que crec que són millores.
* Vaig traslladar-me del CEPA Sud al CEPA Camp Rodó, on he seguit usant aquest material.
* El curs 2019-2020, vaig traslladar-me del CEPA Sud al CEPA Camp Rodó, on he seguit usant aquest material.
* Segurament existeixen, almenys, dues versions paral·leles: la del CEPA Camp Rodó, que mantenc jo, i la del CEPA Llevant, que manté en Xisco Sebastià.

Loading…
Cancel
Save