Просмотр исходного кода

canvi d'un exercici que necessitava matrius transpostes quan encara no les havíem vistes

tags/v2.2.1^0
Xavier 3 лет назад
Родитель
Сommit
e7103701c5
3 измененных файлов: 18 добавлений и 3 удалений
 1. +2
  -2
    02-drets-d-autor.tex
 2. +16
  -1
    04-algebra-lineal.tex
 3. Двоичные данные
    apunts.pdf

+ 2
- 2
02-drets-d-autor.tex Просмотреть файл

@@ -32,7 +32,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent

\section*{Informació del document}

La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.2.0}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.2.1}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1)
}a}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:
@@ -46,7 +46,7 @@ La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-
}}
\end{center}
El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades és possible que hi hagi errors --- el més probable de tipus tipogràfic o gramatical. Si en detecteu algun, si us plau, aviseu-nos pel canal que considereu més oportú:
El document ha estat mecanografiat. Encara que s'hagi revisat diverses vegades és possible que hi hagi errors --- el més segur de tipus tipogràfic o gramatical. Si en detecteu algun, si us plau, aviseu-nos pel canal que considereu més oportú:
\begin{itemize}
\item {\small \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}{\burl{github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/issues}}}
\item \href{mailto:somenxavier@gmail.com?subject=apunts-uib}{somenxavier@gmail.com}

+ 16
- 1
04-algebra-lineal.tex Просмотреть файл

@@ -1216,7 +1216,22 @@ Si $\left\vert
m & n \\
p & q%
\end{array}
\right\vert =-5$, quin és el valor de cadascun dels determinants següents? Justifiqueu les respostes.
\right\vert =-5$ i $\left\vert
\begin{array}{cc}
m & p \\
n & q%
\end{array}
\right\vert =-5$, quin és el valor de cadascun dels determinants següents?\footnote{Es pot veure fàcilment que $\left\vert
\begin{array}{cc}
m & n \\
p & q%
\end{array}
\right\vert = \left\vert
\begin{array}{cc}
m & p \\
n & q%
\end{array}
\right\vert$ fent el càlcul directe i aplicant que el producte de nombres és una operació associativa. Més endavant es pot demostrar aquest aplicant directament la transposició de matrius (Secció \ref{subseccio:propietats-matrius-determinants}, \autoref{prop:determinant-matriu-transposta}).} Justifiqueu les respostes.

\begin{multicols}{3}
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]

Двоичные данные
apunts.pdf Просмотреть файл


Загрузка…
Отмена
Сохранить