Browse Source

llev l'exercici de càlcul de determinant d'ordre 5

tags/v2.1.4
Xavier 3 years ago
parent
commit
e0a96fd29a
4 changed files with 3 additions and 24 deletions
 1. +1
  -1
    02-drets-d-autor.tex
 2. +1
  -20
    04-algebra-lineal.tex
 3. +1
  -3
    10-solucions.tex
 4. BIN
    apunts.pdf

+ 1
- 1
02-drets-d-autor.tex View File

@@ -32,7 +32,7 @@ L'ús d'aquests materials es realitza acollint-se als termes de les corresponent

\section*{Informació del document}

La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.1.2}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
La versió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/releases}{2.1.3}. Aquest document ha estat generat, el \today\space a les \currenttime, usant \LaTeX, \href{http://www.luatex.org}{LuaTeX}, \href{http://www.geogebra.org/}{Geogebra} i \href{http://sourceforge.net/projects/pgf/}{Ti{\em k}Z} sota un entorn \href{https://www.archlinux.org}{GNU/Linux}. La revisió d'aquest document és la \href{https://github.com/somenxavier/apunts-acces-uib-per-a-majors-de-25-anys/commits/master}{\directlua{
require "lualibs-os"
tex.sprint(os.resultof("git log --pretty=oneline | wc -l")+1)
}a}. El conjunt de les versions s'administra amb el \href{http://git-scm.com/}{git}. La referència d'aquesta versió és la:


+ 1
- 20
04-algebra-lineal.tex View File

@@ -1084,16 +1084,6 @@ Calculeu el valor dels determinants següents:
\end{array}%
\right\vert$

\end{enumerate}
\end{multicols}
\end{exercise}

\begin{exercise}\label{exercici:det-1b}
Calculeu els determinants següents:

\begin{multicols}{2}
\begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]

\item $\left\vert
\begin{array}{cccc}
1 & -7 & -4 & -1 \\
@@ -1112,16 +1102,6 @@ Calculeu els determinants següents:
\end{array}%
\right\vert$

\item $\left\vert
\begin{array}{ccccc}
1 & 0 & 3 & 2 & 5 \\
1 & 0 & -2 & 0 & -2 \\
0 & 0 & 5 & 0 & 3 \\
2 & -20 & -7 & 4 & 5 \\
1 & 1 & 1 & 2 & 1%
\end{array}%
\right\vert$

\item $\left\vert
\begin{array}{cccc}
1 & 0 & 3 & 2 \\
@@ -1130,6 +1110,7 @@ Calculeu els determinants següents:
2 & -20 & -7 & 4%
\end{array}%
\right\vert$

\end{enumerate}
\end{multicols}
\end{exercise}


+ 1
- 3
10-solucions.tex View File

@@ -5,9 +5,7 @@
\begin{itemize}
\item[\ref{exercici:det-1}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $13$, \item $73$ \item $-12$ \item $18$ \item $-256$ \end{enumerate*}

\item[\ref{exercici:det-7}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $256$ \item $-32$ \end{enumerate*}

\item[\ref{exercici:det-1b}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $296$ \item $0$ \item $532$ \item $-200$ \end{enumerate*}
\item[\ref{exercici:det-7}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $256$ \item $-32$ \item $296$ \item $0$ \item $-200$ \end{enumerate*}

\item[\ref{exercici:det-2}] \begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $-\left\vert \begin{array}{cc}
l & m \\


BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save