Browse Source

correcció d'errors

tags/v2.3.0
Xavier 2 years ago
parent
commit
b2cffc4b64
3 changed files with 18 additions and 17 deletions
 1. 13
  13
    05-geometria.tex
 2. 5
  4
    07-probabilitat.tex
 3. BIN
    apunts.pdf

+ 13
- 13
05-geometria.tex View File

@@ -1597,7 +1597,7 @@ Vegem tot seguit una operació nova: el producte vectorial entre vectors. Noteu
1597 1597
 & =\left\vert 
1598 1598
 \begin{array}{ccc}
1599 1599
 u_1 & u_2 & u_3 \\ 
1600
-v_1 & v_2 & v_3 \\
1600
+w_1 & w_2 & w_3 \\
1601 1601
 \overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k}%
1602 1602
 \end{array}%
1603 1603
 \right\vert
@@ -1609,34 +1609,34 @@ Aquest determinant es pot fer aplicant la regla de Sarrus (\autoref{alg:regla-de
1609 1609
 \begin{split}
1610 1610
 \overrightarrow{u}\wedge \overrightarrow{w} & = \left\vert 
1611 1611
 \begin{array}{cc}
1612
-a_2 & a_3 \\ 
1613
-b_2 & b_3%
1612
+u_2 & u_3 \\ 
1613
+w_2 & w_3%
1614 1614
 \end{array}%
1615 1615
 \right\vert \cdot \overrightarrow{i} + \left\vert 
1616 1616
 \begin{array}{cc}
1617
-a_1 & a_3 \\ 
1618
-b_1 & b_3%
1617
+u_1 & u_3 \\ 
1618
+w_1 & w_3%
1619 1619
 \end{array}%
1620 1620
 \right\vert \cdot \overrightarrow{j} + \left\vert 
1621 1621
 \begin{array}{cc}
1622
-a_1 & a_2 \\ 
1623
-b_1 & b_2%
1622
+u_1 & u_2 \\ 
1623
+w_1 & w_2%
1624 1624
 \end{array}%
1625 1625
 \right\vert \overrightarrow{k}\\
1626 1626
 & =\left( \left\vert 
1627 1627
 \begin{array}{cc}
1628
-a_2 & a_3 \\ 
1629
-b_2 & b_3%
1628
+u_2 & u_3 \\ 
1629
+w_2 & w_3%
1630 1630
 \end{array}%
1631 1631
 \right\vert ,-\left\vert 
1632 1632
 \begin{array}{cc}
1633
-a_1 & a_3 \\ 
1634
-b_1 & b_3%
1633
+u_1 & u_3 \\ 
1634
+w_1 & w_3%
1635 1635
 \end{array}%
1636 1636
 \right\vert ,\left\vert 
1637 1637
 \begin{array}{cc}
1638
-a_1 & a_2 \\ 
1639
-b_1 & b_2%
1638
+u_1 & u_2 \\ 
1639
+w_1 & w_2%
1640 1640
 \end{array}%
1641 1641
 \right\vert \right),
1642 1642
 \end{split}

+ 5
- 4
07-probabilitat.tex View File

@@ -862,7 +862,7 @@ p(A_i | B) = \frac{p(A_i) \cdot p(B\mid A_i)}{p(A_1) \cdot p(B \mid A_1) + \ldot
862 862
 	\hline
863 863
 	Contracte indefinit & $30$ & $80$ & $110$\\
864 864
 	\hline
865
-	Altres contractes & $70$ & $160$ & $230$\\
865
+	Altres contractes & $70$ & $120$ & $190$\\
866 866
 	\hline
867 867
 	Total & $100$ & $200$ & $300$\\
868 868
 	\hline	
@@ -959,8 +959,9 @@ Aquest mètode és convenient aplicar-lo quan sabem informació sobre esdevenime
959 959
 	  \node[anchor=south] at (2,1.5) {$M$};
960 960
 	  \draw (0:1cm) node {$20$};
961 961
 	  \draw (-2,-2) -- (-2,2) -- (4,2) --(4,-2) -- cycle;
962
-	  \draw (4,-2) node[anchor=south east] {$\Omega$};
962
+	  \draw (4.5,-2) node[anchor=south east] {$\Omega$};
963 963
 	  \draw (-2,-2) node[anchor=south west] {$35$};
964
+	  \draw (4,-2.5) node[anchor=south east] {$100$};
964 965
 	\end{tikzpicture}
965 966
     \caption{Diagrama de Venn dels consumidors de pa}
966 967
     \label{fig:metode-Venn-1}
@@ -1036,14 +1037,14 @@ Per tant, amb tot,
1036 1037
 \end{example}
1037 1038
 
1038 1039
 
1039
-\begin{exercise}En un grup de matrimonis heterosexuals s'ha observat que en el $50\%$ dels casos la dona té estudis universitaris. En un $30\%$ tant l'home com la dona els té i, finalment, el $37,5\%$ dels matrimonis en els que l'home té estudis universitaris la dona no els té.
1040
+\begin{exercise}En un grup de matrimonis heterosexuals s'ha observat que en el $50\%$ dels casos la dona té estudis universitaris. En un $30\%$ tant l'home com la dona els té i, finalment, el $37,5\%$ dels matrimonis en els que l'home té estudis universitaris i la dona no els té.
1040 1041
 \begin{enumerate}[label=\emph{\alph*})]
1041 1042
 \item Quina probabilitat hi ha de què en un matrimoni heterosexual l'home tengui estudis universitaris?
1042 1043
 \item En quin percentatge de matrimonis heterosexuals en els que la dona té estudis universitaris, l'home també els té?
1043 1044
 \item Quin percentatge correspon a matrimonis en el que l'home no té estudis universitaris i la dona sí?
1044 1045
 \end{enumerate}
1045 1046
 
1046
-\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $0,8$, \item $60\%$, \item $20\%$ \end{enumerate*}
1047
+\begin{solution*}\begin{enumerate*}[label=\emph{\alph*})] \item $0,675$, \item $60\%$, \item $20\%$ \end{enumerate*}
1047 1048
 \end{solution*}
1048 1049
 \end{exercise}
1049 1050
 

BIN
apunts.pdf View File


Loading…
Cancel
Save